Fra venstre mod højre: Teresemarie Lisiux, Karin Bitch Antonsen, Lisbeth Risager Gerdes, Ingrid Bartholin Gramstrup, Jesper Bay Jensen, Elena Vas Andersen og Knud Damgaard Andersen

Den nye bestyrelse har konstitueret sig

31. maj 2024

På generalforsamlingen i Middelfart den 6. maj blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen som afløsere for Mette Bredthauer og Henrik Pind Hansen, der ikke ønskede genvalg.

Det blev i den forbindelse meddelt, at den ene af bestyrelsens opstillede havde måttet trække sig fra sit kandidatur, men at bestyrelsen havde fundet en anden, som ønskede at lade sig vælge. Der var ikke andre kandidater opstillet, men generalforsamlingen indvilligede i at se bort fra, at tidsfristen for opstilling af den ene kandidat ikke var overholdt. Dermed blev Elena Vas Andersen og den nye kandidat, Jesper Bay Jensen, valgt til bestyrelsen, som har konstituerende møde den 29. maj.

Elena Vas Andersen (nummer to fra højre på billedet) bor i Gedsted i Vesthimmerland og er organist ved Rind, Kollund og Lind Kirker ved Herning.

Jesper Bay Jensen (nummer tre fra højre) bor i Sakskøbing og er organist ved Stokkemarke og Østofte Kirker på Lolland.

På bestyrelsesmødet den 29. maj 2024 konstituerede bestyrelsen sig og fordelte udvalgsposter som følger.

 • Formand: Ingrid Bartholin Gramstrup (IBG)
 • Næstformand: Knud Damgaard (KDA)
 • Kasserer: Karin Bitsch Antonsen (KBA)
 • 2. næstformand: Jesper Bay Jensen (JBJ)
 • Teresemarie Lisiux (TL)
 • Lisbeth Risager Gerdes (LRG)
 • Elena Vas Andersen (EVA)

INTERNE UDVALG
(suppleanter angives i parentes)

 • Redaktionsudvalg: IBG, LRG, LWT, FGE (korrektur: KBA, LRG)
 • Tillidsrepræsentantudvalg: KBA, LWT. Udvalget supplerer sig med en TR.
 • Stævneudvalg: KDA, TL, EVA, JBJ. Desuden indgår HPH i udvalget.
 • Uddannelsesudvalg: IBG, KDA, TL, LRG. Desuden indgår JKJ i udvalget.
 • OK26-udvalg: IBG, KDA, JBJ, LWT
 • Medlemshvervning og medlemsfordele: KDA, LRG, EVA, LWT
 • Nordisk Kirkemusik Symposium 2024: IBG, KDA

EKSTERNE UDVALG
Organistforeningens repræsentation i eksterne udvalg, styregrupper og råd (suppleanter angives i parentes):

 • Folkekirkens Samarbejdsudvalg (FSU): IBG (KDA)
 • Folkekirkens Arbejdsmiljøråd: LWT (TL)
 • Kirkeministeriets Uddannelsesudvalg: KDA,
 • Brancheudvalget for Folkekirken: KDA
 • Kirkemusikalsk Kompetencecenter (KMKC): KDA
 • CO10’s repræsentantskab: IBG, KDA
 • Nordisk Kirkemusikråd: IBG
 • Nordisk Faglig Konference: IBG, LWT
 • Formandsmøder Kirkefunktionærgruppen: IBG
 • Kirkemusikernes Landsforbund (KLF): IBG, KDA
 • DOKS’ Gramex-udvalg: TL
 • Orgelklubbens repræsentantskab: TL

KIRKEMUSIKSKOLERNE
Organistforeningens repræsentation i kirkemusikskolernes bestyrelser:

 • Løgumkloster: IBG
 • Vestervig: JKJ
 • Sjælland: IBG

LWT = sekretariatsleder Louis Torp, FGE = redaktør Filip Graugaard Esmarch, HPH = Henrik Pind Hansen, JKJ = Jørgen Kleon Jeppesen

Fra venstre mod højre: Teresemarie Lisiux, Karin Bitch Antonsen, Lisbeth Risager Gerdes, Ingrid Bartholin Gramstrup, Jesper Bay Jensen, Elena Vas Andersen og Knud Damgaard Andersen

Del: