Korarbejdet2024-02-04T21:13:23+01:00

Organistens korarbejde

Artikler fra de senere år

Har du forslag til noget, vi kan tage op i medlemsbladet? Så kontakt redaktøren.

Børns ansættelse i koret

Hvis du har korsangere på under 13 år, som skal have løn for deres medvirken, kræver det ofte en særlig arbejdstilladelse fra politiet. Læs mere her.

Repertoire-inspiration

PO-bladet bragte en overgang korte inspirations-artikler, hvor en korleder fortæller om satser, som hun/han har særlig gode erfaringer med:

KORNODER OG BØGER OM KORARBEJDET

Go to Top