Annoncer og redaktion2024-04-05T11:08:26+02:00

Redaktion, deadline og annnoncer

Redaktionelt stof og almindelige annoncer (se om stillingsannoncer nedenfor) sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før udgivelsen.

Bladet udkommer seks gange om året: 1. januar, 1. marts, 1. maj, 1. juli, 1. september og 1. november.

Ansvarshavende redaktør

Filip Graugaard Esmarch, kommunikationsmedarbejder
Tlf. 20 60 38 27
E-mail: blad@organist.org

Stillingsopslag

Deadline d. 5. kl. 13 i måneden forud (eller løbende ved visning eksklusivt på hjemmesiden og i nyhedsbrev), se priser nederst i boksen.

Sendes til sekretariatsmedarbejder Helle Frehr
Tlf.  76 65 95 60
E-mail: hefr@organist.org

Tryk

WERK’s Grafiske Hus A/S
Bjødstrupvej 2-4
8270 Højbjerg
www.werk.dk

SENESTE NYHEDER

Go to Top