window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Medarbejdermøder og medarbejderrepræsentant2021-09-13T13:24:48+02:00

Medarbejdermøder og medarbejderrepræsentant

Regler for medarbejdermøder og valg af medarbejderrepræsentanter gældende fra november 2014: Du kan finde bekendtgørelsen Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene.

  • Mødet skal holdes én gang årligt, og deltagelse er obligatorisk for præster.
  • Alle medarbejderes deltagelse regnes som arbejdstid.
  • Ved mødet skal der blandt andet gøres status for eventuelle handlingsplaner i forbindelse med arbejdspladsvurderingen.
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er fast punkt på dagsordenen.
  • Valg af den medarbejderrepræsentant sker ved simpelt flertalsvalg blandt sognets kirkefunktionærer. Vedkommende har i det efterfølgende års tid ret til at deltage som observatør i menighedsrådets møder.

Medarbejderrepræsentanters deltagelse i menighedsrådets møder

Tilbage i januar 1999 skrev Kirkeministeriet et klart svar på en konkret henvendelse om dette fra en PO’er:

  • Ved møder om ansættelse af præst har medarbejder­repræsentanten ret til at sidde med ved bordet.
  • Ved ansættelse af en kirkefunktionær eller andre sager om kirkefunktionærer skal medarbejderrepræsentanten have lejlighed til, inden vedkommende forlader mødet, at fremføre sine synspunkter og bidrage med oplysninger.
  • Medarbejderrepræsentanten har ret til at se alle skriftlige dokumenter, som har med lukkede møder at gøre, herunder alt skriftligt materiale, som ligger til grund for rådets beslutninger samt selve beslutningsprotokollen.

Åbn svaret fra ministeriet her (word-fil med fotokopi)

ARTIKLER OM MEDARBEJDERMØDER OG -REPRÆSENTANT

Se alle nyheder
Go to Top