Inddragelse af fast fridag2021-04-28T13:49:49+02:00

Inddragelse af fast fridag

For overenskomstansatte organister kan den faste fridag efter særlige regler inddrages af menighedsrådet.

Organist-overenskomstens giver, at menighedsrådet ”undtagelsesvist og med 1 måneds varsel kan inddrage den faste fridag”. Det gælder, uanset om fridagen er den 31. december eller en ganske almindelig hverdag.

Organisten kan ved flytning af fast fridag (fra en hverdag) vælge mellem to former for godtgørelse:

  • fire timers løn og en erstatningsfridag (som udgangspunkt i samme uge, med mindre andet aftales) *
  • ni timers løn og ingen erstatningsfridag *

Flytning af en fast fridag fra den 24. december kompenseres der ikke for. Her kan menighedsrådet med en måneds varsel flytte fridagen, hvis organisten har tjenstlige forpligtelser. Den nye fridag skal som udgangspunkt ligge i samme uge. Juleaften har samme status som 2. påskedag og 2. pinsedag.

Selvom tjenestemænd også har en 5-dages arbejdsuge, gælder paragraftilføjelsen kun for overenskomstansatte. For tjenestemænd er der altså stadig ingen regler om inddragelse af faste fridage. Dog er der en årelang praksis for, at en fast fridag juleaften kan flyttes til en anden dag.

* Godtgørelsen for en inddraget fast fridag skal beregnes som henholdsvis 4/1924 og 9/1924 af den aktuelle, faste årsløn, dvs. af basisløn, varige og midlertidige tillæg og rådighedstillæg, men ikke pensionsbidrag.

LÆS OGSÅ: Åh nej. Juleaften falder på min faste fridag!

ARTIKLER OM FAST FRIDAG

Go to Top