Kirketjenere vinder sag om mandags-juleaften

1. april 2014

Efter en faglig voldgiftsdom i februar er der udsigt til mandagsjul uden kirketjener.

I 2012 faldt juleaften og nytårsaften på en mandag – for første gang siden organisationsaftalen for kirkefunktionærer og overenskomsten for organister blev indgået i 2009. Der opstod tvivl om, hvorvidt menighedsrådene havde beføjelser til at inddrage medarbejdernes faste fridag på de to særlige mandage.

Organistforeningen og de fleste andre kirkefunktionærorganisationer valgte at tilslutte sig en kompromisaftale, som indførte forskellige muligheder for godtgørelse til en overenskomstansat kirkefunktionær, som får inddraget sin faste fridag.

Den generelle holdning hos organisationerne var, at det forekommer naturligt, at kirkens medarbejdere forventes at arbejde juleaften – selvom den dag ikke er en helligdag.

Danmarks Kirketjenerforening endte derimod med at føre en faglig voldgiftssag mod Kirkeministeriet, og i februar fik kirketjenerne medhold i, at deres faste fridag er fredet, så længe den falder på en hverdag.

OVERVEJER KRAV OM BOD
”Det har hele tiden stået klart, at vi ikke er parate til at indgå en aftale med Kirkeministeriet i stil med den, de øvrige faglige organisationer har valgt at indgå. Vi mener ikke, en sådan aftale er i medlemmernes interesse, da den stiller medarbejderen dårligere, ligesom det med en sådan aftale er usikkert, på hvilket grundlag og hvor ofte den faste fridag kan inddrages,” begrunder foreningens bestyrelsesmedlem Hans Henrik Christensen på hjemmesiden kirketjener.dk.

Ifølge 2012-tilføjelsen til blandt andet organistoverenskomsten (§ 11, stk. 3), kan menighedsrådet ”undtagelsesvis og med mindst 1 måneds varsel inddrage den faste fridag”. Og hvad ”undtagelsesvist” vil sige, er vel at mærke ikke defineret.

Hans Henrik Christensen oplyser samtidig, at kirketjenerne overvejer at forlange en bod for de brud på organisationsaftalen, som Danmarks Kirketjenerforening nu har fået bekræftet, at der i 2012 blev opfordret til og også begået.

Som følge af aftalen fra 2012 har voldgiftssagen ingen betydning for Organistforeningens medlemmer – altså ud over, at de nu tilsyneladende må undvære deres kirketjener på mandags-juleaftner.

Del: