Organistforeningens generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen tirsdag den 16. maj 2023 kl. 13.45 på Hotel Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
 4. Forslag om ændring af foreningens vedtægter (orientering følger i maj-nummeret af Organist.org samt her på siden)
 5. Fastsættelse af kontingentsatser ved kassereren
 6. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 7. Valg af suppleanter
 8. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts 2022
 9. Eventuelt

Kandidater til Bestyrelsen
Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling tirsdag den 16. maj 2023 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Knud Damgaard Andersen, Karin Bitsch Antonsen og Jørgen Kleon Jeppesen. De to førstnævnte modtager genvalg, og bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode.

Jørgen Kleon Jeppesen modtager ikke genvalg. I stedet opstiller bestyrelsen Lisbeth Risager Gerdes, organist ved Hjerting Kirke og bosiddende i Fredericia.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet senest den 10. marts 2023:

 • med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
 • eller pr. mail til: kontakt@organist.org

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.

Bestyrelsen


Generalforsamling 2022

Den ordinære generalforsamling i Organistforeningen i 2022 fandt sted tirsdag den 31. maj på Golf Hotel Viborg.

Se referat af generalforsamlingen 2022

Se bestyrelsens konstituering med udvalgsposter i boksen nederst på siden her.