window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Generalforsamling2021-06-04T13:03:39+02:00

Organistforeningens generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen mandag den 16. august 2021 kl. 14 på Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
 4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren
 5. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
 6. Valg af suppleanter
 7. Forslag om ændring af foreningens vedtægter (se forslaget her)
 8. Indkomne forslag – skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 21. juni 2020
 9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Ved Organistforeningens ordinære generalforsamling mandag den 16. august 2021 udløber valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne Henriette Hoppe og Henrik Strøm.

Henriette Hoppe er villig til at modtage genvalg, og bestyrelsen genopstiller hende hermed for en ny periode.

Henrik Strøm modtager ikke genvalg. I stedet opstiller bestyrelsen Mette Bredthauer, som er organist ved Askov Kirke samt tillidsrepræsentant i Ribe Stift.

Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede skal indsendes til sekretariatet senest den 21. juni 2021

 • med post til: Organistforeningen, Skottenborg 12, 1., 8800 Viborg
 • eller pr. mail til kontakt@organist.org

Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere.


Generalforsamling 2020

Sidste års ordinære generalforsamling i Organistforeningen fandt med forsinkelse sted mandag den 24. august 2020 kl. 14.30 på Milling Hotel Park i Middelfart.

Læs referatet her

Go to Top