Organistforeningens generalforsamling 2024

Organistforeningens næste generalforsamling bliver mandag den 6. maj om eftermiddagen på Hotel Severin i Middelfart. Flere oplysninger følger i medlemsbladet og her på siden.


Svar på forslag fra generalforsamling 2023

På generalforsamlingen 2023 blev det foreslået, at foreningens kontingentniveau fremover skulle justeres automatisk og følges med forbrugerprisindekset. Organistforeningens bestyrelse drøftede efterfølgende sagen på sit møde i august, og den kunne ikke tilslutte sig ideen. Begrundelserne er som følger:

  • Den årlige stillingtagen til kontingentsatserne er en god anledning til føre en samtale om og sikre forståelse for foreningens økonomi mellem generalforsamling og bestyrelse.
  • Den årlige stillingtagen til kontingentsatserne er også en god konkret anledning til at sikre sammenhæng mellem foreningens økonomi og bestyrelsens prioriteringer.
  • En sammenkædning af kontingentniveauer og prisindeks kan i visse år medføre større stigninger end nødvendigt. Andre år kunne det medføre en reduktion i foreningens indtægter. For bestyrelsen er det vigtigt at sikre en balance mellem foreningens arbejdsområder og de reelle udgifter.