Organistforeningens generalforsamling 2024

Organistforeningen ordinære generalforsamling fandt sted mandag den 6. maj 2024 kl. 13.30 på Severin kursus- og konferencecenter i Middelfart. Se dokumenterne i boksen.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren
  4. Fastsættelse af kontingentsatser ved kassereren
  5. Valg til bestyrelsen (se nedenfor)
  6. Valg af suppleanter
  7. Skimmelsvamp i de danske kirker (forslag fra medlem).
  8. Eventuelt