Sygdom2023-03-01T12:53:50+01:00

Sygdom

Organistoverenskomsten giver organister ret til løn under sygdom. Det følger af bestemmelsen herom:

§ 18.Sygdom (fælles regelsæt)

De ansatte får fuld løn under sygdom, herunder fravær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I grundlaget for beregningen af løn i disse fraværssituationer indgår visse fast påregnelige særlige ydelser, jf. Finansministeriets cirkulære af 6. december 2011.

Hvis du er sygemeldt, kan din arbejdsgiver beslutte, at der skal udarbejdes en mulighedserklæring. Denne er en lægeerklæring, der skal understøtte fastholdelse af medarbejderen. Du finder mere information om attester og deres anvendelse her: laeger.dk/attester

Sygefraværssamtale

Når man er sygemeldt skal arbejdsgiveren afholde en obligatorisk sygefraværssamtale. Samtalen skal afholdes senest fire uger efter den første sygedag.

Formålet med en sygefraværssamtale er ikke at kontrollere sygdommen, men at finde ud af, hvordan man bedst fastholdes i jobbet. I kan blandt andet tale om muligheden for en delvis raskmelding i en periode.

Hvis du er for syg til at møde op til en sygesamtale, kan I tale i telefon eller skrive sammen på mail i stedet for. Du har ret til tage en bisidder med til sygefraværssamtalen med din leder.

Bliv klogere på, hvad hvad arbejdsgiveren må spørge om? Læs her: Sygefravær på arbejdspladsen (pdf).

ARTIKLER OM SYGDOM

Go to Top