Ansættelsesbeviset (Tjenestemand, dubletside)2021-02-27T14:22:25+01:00

Ansættelsesbeviset er vigtigt

Et ansættelsesforhold bør etableres ved skriftlig aftale.

Finansministeriet og centralorganisationerne har aftalt, at arbejdsgiveren har pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (lovbekendtgørelse 1011 af 15/8 2007, jf. cirkulære af 14/6 2002).

Aftalen gælder for medarbejdere, hvis ansættelsesforhold varer mere end 1 måned og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer (beregnet over en periode på 4 uger).

Ifølge aftalens § 2 skal der gives oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, herunder mindst de vilkår, der er opregnet i aftalen:

 • Ansættelsesmyndighedens og medarbejderens navn og adresse
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed (ved tidsbegrænset ansættelse)
 • Stillingsbetegnelse eller jobbeskrivelse
 • Henvisning til relevant overenskomst, fællesoverenskomst/organisationsaftale
 • Beskæftigelsesgraden
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Løn-, tillægs- og pensionsvilkår og lønnens udbetalingstermin
 • En eventuel pligt til over-/merarbejde
 • Ferierettigheder
 • Opsigelsesregler
 • Oplysningerne skal gives senest 1 måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

SENESTE NYHEDER

Go to Top