Konsulentordning2023-02-28T22:15:21+01:00

Konsulentbistand ved organistansættelser

Et korps af konsulenter tilbyder rådgivning til landets menighedsråd i forbindelse med organistansættelser. Ordningen er beskrevet i en vejledning, som er formuleret af DOKS, og som Organistforeningen har tilsluttet sig. Vejledningen er blevet til på baggrund af gode erfaringer fra en forsøgsordning i Københavns Stift.

I et rådgivningsforløb kan konsulenten blandt andet hjælpe menighedsrådet med at formulere, hvilken profil, det ønsker at tegne af en ny organist i stillingsopslaget, og i forbindelse med prøvespil kan konsulenten være behjælpelig med at vurdere ansøgernes kompetencer i forhold til den ønskede profil. konsulenten deltager ikke i samtaler med ansøgere.

En vigtigt element i den nye ordning er, at konsulenterne er uvildige.

Se vejledning og oversigt over konsulenter

ARTIKLER OM KONSULENTORDNING

Go to Top