Stævne 2023

På Hotel Hvide Hus i Aalborg den 14.-17. maj

PROGRAM
Søndag den 14. maj
Fra 16.00      Vi tjekker ind på hotellet
18.00             Velkomst og aftensmad
19.30             Domkirken: Koncertforedrag: ”Transskriptioner fra Bach til nutiden”,
                       ved domorganist Jørgen Ellekilde
22.00            Natmad på hotellet

Mandag den 15. maj
Fra 6.30        Morgenbuffet

Program i Folkekirkens Hus:
9.00               Velkomst. Morgensang: ”Kirkesangbogen” ved Jens Nielsen
                       Kaffe
10.00             ”Gudstjenester til tid og sted” – om arbejdet med nye gudstjenesteformer,
                       ved FUV-lektor Jette Bendixen Rønkilde
12.00             Frokost
13.00             Inspiration til arbejdet med gudstjenestens form og liturgi:
1) Dansegudstjeneste ved sognepræst Anja Worsøe Reiff, Hillerød
2) Samarbejde og gudstjeneste på nye måder i Vor Frelsers Kirke
15.00             Kaffe

16.00             Orglet i Musikkens Hus – præsentation ved Lars Colding Wolf
18.00             Middag på Hotellet
20.00            Koncert i Vor Frelsers Kirke med Organic 3
22.00            Nachspiel på hotellet 

Tirsdag den 16. maj
Fra 6.30        Morgenbuffet
10.00             Gudstjeneste i domkirken
                        ved Biskop Thomas Reinholt og domorganist Jørgen Ellekilde
12.00             Frokost på Hotellet
13.30             Nyt fra Kirkeministeriet
13.45             Generalforsamling
15.00             Kaffe
16.00             Legatuddeling: Kirsten Skau Pedersens Rejselegat for Organister,
                        ved Teresemarie Lisiux
18.15              Festaften med taler og musikalsk overraskelse

Onsdag den 17. maj
Fra 6.30        Morgenbuffet
9.00               Morgensang: ”100 salmer” ved Jørgen Kleon Jeppesen
                        Tak for denne gang
10.00             Afrejse

STED
Stævnet finder sted på hotellet Comwell Hvide Hus, tlf. 9813 8400 (tryk 3). Kommer man med tog, tager man ”bagudgangen” i tunnelen og går blot 400 meter gennem Kildeparken (kig efter det høje hus). Med bil: Ved parkering på hotellets parkeringspladser skal dette meddeles i receptionen ved check in. Prisen for parkering er kr. 95 pr. døgn. Alternativt er der chancer for at finde gratis parkering et lille stykke henne ad Gammel Kærvej, som ligger umiddelbart syd for hotellet og Kildeparken. Hotellets faciliteter omfatter et fitnesslokale på 16. etage, som alle gæster har adgang til døgnet rundt. Kode til Wi-Fi-netværket ”comwellhotels” er ”comwellhotels”.

PRIS OG TILMELDING
Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest lørdag den 1. april. Ved senere tilmelding tillægges et gebyr på kr. 400. Deltagerbrev udsendes i uge 17-18.

  • Hele stævnet med fuld forplejning og overnatning på enkeltværelse: kr. 5.500 – TILMELD
  • Hele stævnet med fuld forplejning og overnatning på dobbeltværelse (navn på værelsesmakker anføres ved tilmelding): kr. 4.500 – TILMELD
  • Hele stævnet med fuld forplejning uden overnatning: kr. 3.000 – TILMELD
  • Mandag-onsdag med fuld forplejning og overnatning på enkeltværelse: kr. 4.400 – TILMELD
  • Tirsdag-onsdag med fuld forplejning og overnatning på enkeltværelse: kr. 2.500 – TILMELD
  • Mandag-onsdag med fuld forplejning uden overnatning: kr. 2.500 – TILMELD
  • Tirsdag-onsdag med fuld forplejning uden overnatning: kr. 1.500 – TILMELD

Ved deltagelse i andre tidsrum: kontakt sekretariatet på kontakt@organist.org. Der kan ikke påregnes en prisreduktion, der helt matcher din tilstedeværelse, da der er aftalt et samlet tilbud med konferencecentret.

Programpunkter i detaljer

Koncertforedrag i Domkirken søndag
Ved Jørgen Ellekilde

Transskriptioner har været en del af organistfaget fra J.S. Bach, som lavede transskriptioner af Vivaldis violinkoncerter, og til nutiden. Ønsket med koncerten er at inspirere til at bruge transskriptioner, for vores instrument, orglet, er med sine mange klangfarver fremragende til også det. Til koncerten præsenteres en meget bred vifte fra en klassisk Bach-koncert og stort orkesterrepertoire over enkle satser til gospel. Efter koncerten kan man se domkirkens to orgler samt noderne til både de stykker, som blev spillet, samt til andre transskriptioner.

Jørgen Ellekilde (f. 1979) har været domorganist ved Budolfi Kirke i Aalborg siden 2019. Han er oprindeligt uddannet pianist fra Det Fynske Musikkonservatorium. Sin kirkemusikalske kandidateksamen fra Det Jyske Musikkonservatorium fik han i 2017 og to år senere tog han solistklasseeksamen samme sted. Læs et portrætinterview med Jørgen Ellekilde.

TEMA OM GUDSTJENESTE
Ved Jette Bendixen Rønkilde

Mandag formiddag skal vi beskæftige os overordnet med ”Gudstjeneste til tid og sted” – om andre gudstjenesteformer og arbejdet med dem. Gudstjenestelivet har til alle tider været under udvikling, og ikke mindst i de seneste år har vi set et mod og en vilje til at arbejde med andre gudstjenesteformer end den klassiske højmesse. Nye praksisformer, nye salmer, sangbøger, bibeloversættelser og bønnebøger er udgivet, og også disse præger gudstjenestelivet, både om søndagen og gennem hele ugen.

I dette oplæg vil vi se nærmere på, hvad en gudstjeneste er for en størrelse, hvad der kendetegner den, og hvordan der konkret arbejdes med nye gudstjenesteformer.

Jette Bendixen Rønkilde er fra 2023 lektor i liturgik ved Pastoralseminariet i Aarhus og er desuden biskoppernes fagsekretær for arbejdsgruppen vedr. etablering af et liturgisk forum. Hun har erfaring fra tidligere ansættelser som præst og har frem til 2022 haft forskerstillinger på Aarhus Universitet, hvilket har resultereret i en ph.d.-afhandling om Grundtvigs gudstjenestesyn (2015), og som post.doc. har hun blandt andet beskæftiget sig med kirkegængeres gudstjenestedeltagelse og erfaringer.

Sammen med sognepræst Jørgen Demant redigerede hun og bidrog til bogen ”Mellem afbrydelse og forkyndelse. Gudstjeneste til tid og sted”, som udkom på Eksistensen i november 2020. Læs uddrag her.

Efter frokosten vil vi hente inspiration fra arbejdet med gudstjenestens form og liturgi i to forskellige sogne, og Jette Bendixen Rønkilde er fortsat tovholder. I Tjæreby-Alsønderup ved Hillerød er de blandt andet kendt for at invitere til dansegudstjenester, og i Vor Frelser Kirke i Aalborg arbejder de kreativt og tværfagligt med gudstjenestelivet mere generelt.

Dansegudstjeneste: Dette er en nyskabelse i kirkens liturgiske liv. En gudstjeneste, der helt konkret slutter ring om evangeliet, en gudstjeneste med færre ord, men med plads til kroppens bevægelse i fælles cirkeldanse. En gudstjeneste, hvor musikken spiller en meget vigtig rolle. Vi skal høre lidt om dansegudstjenestens baggrund og mere om erfaringerne med at implementere den i en lille landsbykirke. Og naturligvis om hvilke gaver og udfordringer dansegudstjenesten har til kirkens musikere.

Anja Worsøe Reiff er siden 2011 sognepræst i Tjæreby og Alsønderup kirker ved Hillerød. Hun afsluttede sine teologiske studier i 2009 med speciale i praktisk teologi under titlen ”Hvorfor danser visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse”. Sideløbende med teologistudiet er hun uddannet danseleder indenfor fælles cirkeldanse. Hun har siden 2017 arbejdet med dansegudstjenesten som tilbagevendende særgudstjeneste. Ud fra disse erfaringer har hun bidraget til bogen ”Mellem afbrydelse og forkyndelse” (Eksistensen 2020).

Samarbejde og gudstjeneste på nye måder: I dette oplæg vil vi møde tre mennesker fra Vor Frelsers Kirke i Aalborg, der med udgangspunkt i hver deres faglighed og personlighed har stor erfaring med at samarbejde om både at udvikle nye gudstjenesteformer og tage mere kendte gudstjenesteformer op til kærlig og kritisk revision. De vil fortælle om et samarbejde, som er både sjovt, kreativt og fuld af gnister – og som ingen af dem vil være foruden. Samtidig vil de give et indblik i, hvordan kirkens tre nøgleværdier hjemlighed, nærvær og mod spiller ind i samarbejdet om kirkens forskellige gudstjenester.

Fra venstre mod højre: kirkesanger og -musiker Niels Peter Thomassen, kirke- og kulturmedarbejder Henriette B. Danielsen og Sognepræst Jesper Fodgaard, Aalborg

Vi fortsætter gudstjenestetemaet tirsdag formiddag, hvor vi selv har gudstjeneste i Aalborg Domkirke. Her vil biskop Thomas Reinholdt Rasmussen være er liturg og prædikant, og domorganist Jørgen Ellekilde leder musikken.

Thomas Reinholdt Rasmussen har været biskop over Aalborg Stift siden december 2021. Frem til da var han præst ved forskellige kirker i Vendsyssel, senest også som provst i Hjørring.

Præsentation af orglet i musikkens hus, Aalborg
Ved Lars Colding Wolf

I 2014 indviedes Marcussen-orglet i Musikkens Hus. Med sine 73 stemmer er det Nordjyllands største, og det beriger musiklivet både som soloinstrument og sammen med Aalborg Symfoniorkester. En række stryge- og rørstemmer sammen med 32-fods-pedalstemmerne gør det særlig velegnet til rollen som orkesterinstrument. Lars Colding Wolf vil demonstrere orglet med en række musikeksempler og improvisationer. Man kan læse mere om instrumentet på marcussen-son.dk/koncertorgler (nederst).

Lars Colding Wolf (f. 1972) er uddannet organist og cembalist, og han underviser i begge instrumenter på konservatorierne i Aarhus og Esbjerg. Han er organist ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring, og han har indspillet flere cd’er, blandt andet J.S. Bachs ”Clavierübung 3. Teil”, som delvist er indspillet i Musikkens Hus (CDKlassisk 2017). Læs mere om LCW på lcw.dk.

Koncert med Organic3
I front for jazztrioen Organic3 er den af landets førende Hammond-organister, Niels Ole Sørensen, som til daglig også er DOKS-organist (tidligere i Frederikshavn og nu i det nærliggende Tversted-Uggerby Pastorat, hvor han bor). Han har gennem mange år specialiseret sig i at arrangere salmer i jazzstil – altid med stor respekt for originalerne. Med sig på guitar har han ingen ringere end Uffe Steen (t.h.), hvis virtuose og personlige spil er kendt i ind- og udland, også af de mange, som han har uddannet gennem sine mere end 25 år som docent på Det Jyske Musikkonservatorium. Desuden Esben Bach (t.v.), som er en mester i både groove og smagfuldt trommespil. Sammen har de tre udviklet et fantastisk og swingende sammenspil.

LÆS OGSÅ:


2022: Stævne med jubilæumsfejring

Organistforeningens stævne i 2022 fandt sted fra søndag den 29. maj til onsdag den 1. juni på Golf Hotel Viborg.