Loading...
Årsmøde2022-10-27T13:34:29+02:00

Stævne 2023

Det er med stor fornøjelse, at Organistforeningens bestyrelse kan invitere til stævne i Aalborg fra søndag den 14. til onsdag den 17. maj 2023. Stævnet kommer i langt overvejende grad til at foregå i Aalborg midtby med base på konferencehotellet Det Hvide Hus samt med programpunkter i Folkekirkens Hus og domkirken.

Vi håber, at masser af medlemmer vil reservere dagene. Mere om indholdet af stævnet følger med nyhedsbrevet.

Stævneudvalget


2022: Stævne med jubilæumsfejring

Organistforeningens stævne i 2022 fandt sted fra søndag den 29. maj til onsdag den 1. juni på Golf Hotel Viborg.

Program

Søndag den 29. maj
Fra 14.00     Åbent for indtjekning på hotellet
16.00            Festivalkoncert i Viborg Domkirke med Amarcord
18.00            Velkomst og aftensmad (afgang til domkirken 19.45)
20.00           Domkirken: rundvisning og orgelpræsentation, v/ rundvisere og Morten Ladehoff
21.45            Natmad på hotellet

Mandag den 30. maj
Fra 6.30       Morgenbuffet
9.00              Morgensang og sangforedrag om fællessangens betydning
                       v/ Mathias Hammer
12.00            Frokost
13.30            Syng med konfirmander v/ Christine Toft Kristensen & Mads Djernes
15.00            Kaffe
15.30            Paneldebat: Organisten, sangen, liturgien, dannelsen
17.00            Nodeudstilling
18.00            Middag
20.00           Koncert i Sortebrødre Kirke v/ Signe Ladehoff & Margrethe Smedegaard
21.30            Nachspiel & folkedans på hotellet

Tirsdag den 31. maj
Fra 6.30       Morgenbuffet
9.45              Introduktion til gudstjenesten i Asmild Kirke
10.00            Musikgudstjeneste i Asmild Kirke v/ biskop Henrik Stubkjær, domorganist Morten Ladehoff og jazztrioen Trio Solis
12.00            Frokost på Hotellet
13.30            Nyt fra Kirkeministeriet
13.45            Generalforsamling (se dagsorden)
15.00            Kaffe
16.00            Reception: Organistforeningen 50 år, taler og musikindslag
18.00            Jubilæumsaften med festmiddag, tale og musikalsk forkælelse

Onsdag den 1. juni
Fra 6.30       Morgenbuffet
9.00              Morgensang v/ Jens Nielsen
                       Præsentation af jubilæumsantologi
10.00            Kaffe
10.30             Fondskoncert v/ Julia Tabakova
                       Uddeling af legater
12.00            Frokost & hjemrejse

Om de enkelte programpunkter

Koncert i Viborg Domkirke søndag
Med Amarcord

Viborg Internationale Kirkemusikfestival slutter samme dag, som Organistforeningens stævne begynder. Vi har i den forbindelse fået mulighed for at tage med til den afsluttende koncert i domkirken, hvor den står på ”Sang til sjælen” med det førende tyske ensemble Amarcord. På programmet står motetter af blandt andre Johann Michael Bach (1648-1694), Philipp Heinrich Erlebach (1657-1714), Johann Hermann Schein (1586-1630), og Heinrich Schütz (1585-1672).

Vokalensemblet Amarcord fra Leipzig er blandt verdens førende på sit felt. Herrekvintetten blev dannet i 1992 og har med en række cd’er og optrædener i mere end 50 lande skabt stor opmærksomhed om sin homogene klang. Se amarcord.de

Til lejligheden er ensemblet udvidet med en sopran og en mezzosopran, og derfor står der ”Amarcord Plus” på plakaten. I denne koncert medvirker desuden Viborg-organisten Ingegerd Bogh på continuo-orgel.

Rundvisning og orgelpræsentation i Viborg Domkirke
Ved frivillige rundvisere samt domorganist Morten Ladehoff

Søndag aften får vi lejlighed til at se nærmere på den smukt udsmykkede Viborg Domkirke og stifte bekendtskab med dens hovedorgel. Domkirkens egne rundvisere vil vise rundt gruppevis, hvorefter domorganist Morten Ladehoff fortæller om orglet og slutter af med en demonstration af det alsidige Marcussen-orgel (64 stemmer, bygget 1966).

Morten Ladehoff er solistuddannet organist (Det Jyske Musikkonservatorium 2004) og desuden uddannet komponist (DJM 2007). Efterfølgende har han undervist i liturgisk orgelspil og musikteori på DJM og været organist ved Skive Kirke. I 2020 blev han udnævnt til domorganist i Viborg, og i 2021 repræsenterede han som orgelsolist Danmark ved Nordisk Kirkemusiksymposium i Helsingfors.

Temaformiddag om fællessang
Ved Mathias Hammer

Mandag vil vi på forskellig vis sætte særlig fokus på fællessang i teori og praksis. Hele formiddagen er lagt i hænderne på pianist og musikformidler Mathias Hammer. Han vil først stå for dagens morgensang, hvorefter han vil holde foredrag om fællessangens betydning. Her vil afsættet ikke mindst ligge i den bedst sælgende danske bog nogensinde: Højskolesangbogen. Med sin lyrik, musik, historie og fællesskabsstyrkende formål er den blandt grundstenene i vores nationale DNA. I november 2020 udkom den som bekendt i en ny udgave, og her kan Mathias Hammer tage os med ind i maskinrummet, for han sad selv med i udvalget bag. Han vil i dette sangforedrag fortælle om højskolesangbogsudvalgets overvejelser og dilemmaer i arbejdet med at forny den danske sangskat – og han vil koble det til sine egne perspektiver på fællessangens betydning.

I forlængelse af sangforedraget vil Mathias Hammer desuden lægge op til aftenens koncert i Sortebrødre Kirke.

Mathias Hammer er uddannet pianist med debut fra Det Jyske Musikkonservatoriums solistklasse i 2011. Han er også studievært på Torsdagskoncerten og en række andre programmer på P2, og mange vil desuden kende ham fra tv, nemlig som holdkaptajn i DR’s ”Den klassiske musikquiz”.

Eftermiddagskursus: Syng med konfirmander!
Ved Christine Toft Kristensen & Mads Djernes

For mange konfirmander er salmen en genre, de ikke er fortrolige med, og som kan synes fremmed. Men hvis salmerne formidles på en vedkommende og anderledes måde, vil det kunne åbne ind til en ny erfaringsverden. Kurset vil præsentere ideer til, hvordan man med små fortællinger om salmen, sprogligt-strukturelle lege samt bodypercussion (brug af kroppen som et instrument) kan arbejde med salmerne på en alternativ måde.

Christine Toft Kristensen er organist og korleder ved Billund Kirke samt timelærer på Løgumkloster Kirkemusikskole i kor, liturgik og hørelære. Hun samarbejder desuden med sognepræst og tegnsprogstolk Mette Gautier i regi af NogetMedSalmer.dk, og sammen har de skrevet bøger om babysalmesang og kirke med demensramte.

Mads Djernes er sognepræst ved Nørremarkskirken i Vejle, forhenværende DOKS-organist samt timelærer i hymnologi og kirkemusik på Pastoralseminariet i Aarhus og endvidere timelærer i liturgik og salmekundskab på konservatorierne i Aarhus og København.

Paneldebat mandag: Organisten, sangen, liturgien og dannelsen
Moderator: Ole Kobbelgaard

Organistens kerneopgave i en gudstjeneste er som bekendt varetagelsen af salmesangen og musikken. Hvad kan henholdsvis organisten, sangen og musikken så bidrage med, når det gælder folkekirkens aktuelle debat omkring gudstjeneste, liturgi, ritualer, gamle og nye salmer, musikkens karakter osv.?

Dette får vi en række fremtrædende fagfolk til at debattere. Vi beder dem inddæmme den helt grundlæggende betydning, sangen og musikken skal have. Hvis man ser det i et dannelsesmæssigt perspektiv, hvilken rolle kan organisten, sangen og musikken så tildeles i det kommende arbejde omkring fastholdelse og fornyelse af gudstjenesteformer, liturgi, salmer mm.? Hvordan bidrage til at løfte dannelsesniveauet i alle aldersgrupper, når det gælder viden og indlevelse i gudstjenestens, liturgiens og kirkemusikkens univers? Har organisten/kirkemusikeren selv dannelse og uddannelse til at varetage denne opgave?

Hvem der sidder i panelet, vil senere blive offentliggjort her.

Ole Kobbelgaard er præst i den grundtvigske Sdr. Nærå Valgmenighed ved Odense. Han er uddannet journalist og har endvidere studeret på både konservatoriet, lærerseminariet og har en bachelorgrad i teologi. Siden har han været journalist på Jyllands-Posten, forstander på flere højskoler og frimenighedspræst på Mors. Ole Kobbelgaard er desuden en habil trompetist, og særligt før han blev præst, spillede han ofte til gudstjenester. Han har stor interesse i den folkelige sang og har holdt mange sangforedrag.

Aftenkoncert mandag: César franck 200 år
Med Signe Buch Ladehoff & Margrethe Smedegaard

I den gamle Sortebrødre Kirke i Viborgs bymidte skal vi mandag aften opleve en orgelkoncert med vokale indslag. Signe Ladehoff vil blandt andet spille Grande Pièce Symphonique af César Franck (1822-1890) – som en markering af 200-året for komponistens fødsel. Dette værk er skrevet i 1860–62 og med en varighed på omkring 25 minutter er det det længste stykke i Francks Six Pièces pour Grand Orgue. Værket består af én sats, som kan opdeles i tre dele: Fis-dur, H-dur og igen Fis-dur afsluttet af en fuga over hovedtemaets begyndelse samt en langstrakt og opløftet coda.

I aftenens koncert vil der desuden være stykker, hvor Margrethe Smedegaard medvirker som vokalsolist.

Signe Buch Ladehoff har siden 2017 være organist ved Sortebrødre Kirke i Viborg. Hun tog kirkemusikalsk diplomeksamen fra Det jyske Musikkonservatorium i 2002 og fik debut fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums solistklasse i 2005. Signe er desuden læreruddannet og har arbejdet både som lærer og som balletrepetitør ved Det Kgl. Teaters Balletskole i Holstebro. Som organist har hun tidligere været ved Brabrand Kirke i Aarhus og Houlkær Kirke i Viborg.

Margrethe Smedegaard har taget musikpædagogisk diplomeksamen i klassisk sang fra Nordjysk Musikkonservatorium i 2006. Hun er freelance-sanger, både som solist og ensemblesanger, samt fastansat lærer i sang ved Vestervig Kirkemusikskole.

Klaverkoncert onsdag
Med Julia Tabakova

På stævnets den sidste formiddag er der for første gang uddeling af portioner af Kirsten Skau Pedersens rejselegat for organister. Forud for denne er fonden bag legatet vært for en lille koncert med klaversolisten Julia Tabakova. Hun fortæller:

”Engang var jeg kun pianist. Så fik jeg en PO og med dén mulighed for at bruge både orgel og klaver i mit arbejdsliv. Jeg har sammensat et lille program med noget kirkeligt, noget verdsligt og noget arbejdsmiljørelateret – fordi glæden ved smuk musik kun kan trives under ordentlige forhold”.

Julia Tabakova kommer oprindelig fra Ukraine, hvor hun er uddannet pianist på konservatoriet i Kiev. Hun kom til Danmark i 2005 for at studere på Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra hun debuterede fra solistklassen i 2008. I 2012 tog hun PO-eksamen fra Vestervig Kirkemusikskole. Herefter har hun sideløbende med blandt andet opgaver som akkompagnatør på Den Jyske Opera arbejdet som organist ved Vojens, Jegerup og Maugstrup Pastorat. Det sidste er fra december 2021 skiftet ud med en ansættelse som organist ved Haderslev Domkirke, hvor hun især akkompagnerer domsognets drenge- og pigekor og spiller til søndagsgudstjenesterne i Hertug Hans Kirke, som ligger i domsognet.

Go to Top