Lokal lønforhandling2022-03-01T16:42:15+01:00

Lokale lønforhandlinger

Hvert efterår har du som overenskomstansat organist mulighed for, at Organistforeningen forhandler med dit menighedsråd om din løn. Her kan Organistforeningen forhandle med dit menighedsråd om både kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag.

Kvalifikationstillæg er langt at foretrække, da et sådan både er blivende og pensionsgivende. Kvalifikationstillæg kan aftales for dine faglige og personlige kvalifikationer, kompetenceudvikling, kvaliteten i opgavevaretagelsen, balancen i forhold til aflønningen af tilsvarende arbejde på det øvrige offentlige arbejdsmarked og af hensyn til rekruttering og fastholdelse.

De årlige lønforhandlinger er vigtige
Medmindre du skifter job, er de årlige lønforhandlinger din mulighed for at opnå en højere løn udover de overenskomstfastsatte lønreguleringer. Herunder kan du tilgå vejledning herom. Det kræver dog, at du er logget ind.

HUSK: Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant.

ARTIKLER OM LØN

Go to Top