Fortsat positiv udvikling i forhandlinger

24. februar 2023

Læs her om resultatet af lokallønsforhandlingerne 2022.

Ved lønforhandlingerne for foreningens overenskomstansatte i efteråret 2022 deltog i alt 34 organister. Og hvis man blot ser på, hvor mange medlemmer der i samarbejde med tillidsrepræsentanter og sekretariat aktivt har søgt om et løntillæg, er det faktisk det højeste antal i fem år. Det er glædeligt, at der er en lille stigning blandt Organistforeningens medlemmer i deltagelsen i de årlige lønforhandlinger.

I tre tilfælde har menighedsrådet indledt forhandlingerne og altså bevilliget en uansøgt lønforhøjelse. Set i lyset af menighedsrådenes muligheder for proaktivt at bruge lønsystemet som et ledelses- og fastholdelses-instrument kunne dette tal dog sagtens have være højere.

Blot en enkelt af årets forhandlinger har måttet videreføres i stiftet, og det medførte en saglig forhandling i stiftet og et fornuftigt resultat. Én anden forhandling er i skrivende stund uafsluttet. Blot to lønforhandlinger i 2022 er afsluttet uden resultat. Det er værd at nævne, at ni ud af ti forhandlinger er afsluttet med et positivt resultat, altså med en hel eller delvis imødekommelse af det ansøgte beløb.

Sidste år var der mange engangsvederlag, men disse begrænser sig i år til fem af de i alt 34 forhandlingstilfælde. Vederlagene beløber sig i år til gennemsnitligt 13.400 kr., og to af dem er aftalt i tillæg til en aftale om fast tillæg. Beløbsmæssigt varierer de faste lønstigninger fra omkring 500 kr. til over 3.000 kr. om måneden, og gennemsnittet er i år 1.314 kr. Man skal her huske på, at gennemsnittet for lønforhandlingerne i 2022 er et gennemsnit over de faktuelle beløb som organisterne får på lønsedlen – dette uanset ansættelsesbrøk.

Tags:

Del: