Pension2021-04-28T13:59:33+02:00

Tjenestemandspension

Når man som tjenestemand overvejer at gå på pension, skal man være meget opmærksom på, hvornår man fratræder.

Pensionen beregnes efter den såkaldte pensionsalder. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket pågældende efter sit fyldte 25. år har været tjenestemand i staten, folkeskolen, folkekirken, Folketinget, m.fl. Her bør man rette opmærksomheden på, at tjenestemandspensionen afgøres af pensionsalderen i hele år. Hvis pensionsalderen ved fratrædelsen eksempelvis udgør 19 år og 11 måneder, beregnes pensionen efter de 19 år.

Som tjenestemand bør man løbende følge sin alderspension på www.tjenestemandspension.dk.

ARTIKLER OM PENSION FOR TJENESTEMÆND

Go to Top