Arbejdende 70+’ere får pensionsbidrag udbetalt

15. februar 2013

Siden sommeren 2008 har tjenestemandsansatte organister – i lighed med de overenskomstansatte, men modsætning til eksempelvis præster – kunnet fortsætte med at arbejde i en fast stilling, efter de fylder 70 år, hvis de altså er enige med deres arbejdsgiver om dette.

Reglerne blev dengang tilpasset, sådan at den nye ordning ikke gav anledning til problemer i forhold til selve tjenestemandspensionen.

For nogle er der til gengæld opstået vanskeligheder med pensionsbidraget af deres pensionsgivende tillæg. En række pensionskasser kan nemlig ikke modtage indbetalinger for folk over 70 år. Dette er nu blevet løst med et protokollat, som gælder fra januar i år.

Tre valgmuligheder
Fremover vil den ansatte 70+’er som udgangspunkt få sit pensionsbidrag udbetalt sammen med lønnen. Alternativt kan vedkommende frit vælge en pensionsordning, som bidraget skal indbetales på. Og som en tredje mulighed kan han eller hun vælge at konvertere bidraget til afspadsering, hvis arbejdsgiveren er indforstået med dette.

Ved begge alternative modeller skal organisten rette henvendelse til sit menighedsråd omkring det. Hvis de bliver enige om at veksle pensionsbidraget til frihed, sker det efter bestemmelserne i aftalen om de såkaldte seniordage.

Det nye protokollat kan læses her.

Del: