Orlov og omsorgsdage2023-08-15T10:39:03+02:00

Graviditet, barsel og forældreorlov

Som organist er du omfattet af de generelle aftaler om barselsorlov, forældreorlov m.v. som gælder på det statslige område.

Den 1. juli 2022 trådte en ny barselslov i kraft. Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, vil være omfattet af de nye barselsregler. De fleste ændringer i den nye barselslov kan dog håndteres inden for rammerne af den eksisterende statslige barselsaftale, og hvor det ikke er tilstrækkeligt, er der udarbejdet et administrationsgrundlag. Find de relevante dokumenter herunder.

Som følge af den nye barselslov bør man bl.a. have en særlig opmærksomhed på: nye varslingsbestemmelser, nye regler for lønret under barsel/orlov, øremærket orlov til far eller medmor og forskellige rettigheder alt efter om man bor sammen med barnet.

På borger.dk kan man finde en Barselsberegner”som hjælp til at beregne barselsperioden Find den her: Barselsberegner

SENESTE NYHEDER

Go to Top