Ansættelsesbeviset2023-09-01T18:35:42+02:00

Ansættelsesbeviset

Den 1. juli 2023 trådte lov om ansættelsesbeviser i kraft. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) har i juni 2023 aftaleimplementeret de nye regler, altså indgået en tilsvarende aftale der er udsendt som et cirkulære. Denne aftaleimplementering gælder dog kun tjenestemænd og overenskomstansatte, hvorfor de individuelt ansatte i stedet omfattes af den nye lov.

I hovedtræk gælder de samme regler for henholdsvis tjenestemænd/ overenskomstansatte og de individuelt ansatte.

Med lov om ansættelsesbeviser og aftaleimplementgeringen følger bl.a., at ansatte med en arbejdstid på gennemsnitligt 3 timer om ugen eller mere (i en referenceperiode på 4 uger) har krav på et ansættelsesbevis.

Herunder findes link til de respektive bestemmelser:

Via PAV kan man opnå et hurtigt overblik over de konkrete oplysninger, som menighedsrådet skal afgive som følge af ansættelsesbevisloven: PAV.

ARTIKLER OM ANSÆTTELSESBEVIS

Go to Top