Fem-dages arbejdsuge (Tjenestemand, dubletside)2021-02-27T14:40:07+01:00

Fem-dages arbejdsuge

Alle organister arbejder efter en gennemsnitlig fem-dages arbejdsuge. Nogle uger vil man dog arbejde 6 dage, men det opvejes af at man i nogle uger arbejder 4 dage om ugen. Det skyldes, at de 8 årlige arbejdsfri weekender – man som organist har ret til – består af de fridage som i almindelighed sikrer organisten den fem-dages arbejdsuge.. Ugens to fridage udgøres af henholdsvis en fast fridag og en såkaldt ”flydende fridag”, som efter aftale kan placeres på skiftende ugedage, og som anvendes til de arbejdsfri weekender.

Et kvartal (= 13 uger) består af

 • 13 faste ugentlige fridage
 • 13 flydende fridage, der som udgangspunkt fordeles med
  • 4 dage som 2 x lørdag/søndag (en mulighed, ikke en pligt)
  • 9 hverdage

Hvis man placerer en enkelt flydende fridag i 9 af de 11 uger, hvor man ikke har friweekend, bliver resultatet:

 • 2 uger med 4 arbejdsdage (fast fridag + friweekend)
 • 9 uger med 5 arbejdsdage (fast + flydende fridag)
 • 2 uger med 6 arbejdsdage (kun den faste fridag)

Dette giver i gennemsnit en femdagesuge

De (mindst) otte årlige friweekender gælder for alle stillinger!

De flydende fridage kan

 • lægges på en fast dag (dog naturligvis kun i 9 uger pr. kvartal, hvis man ønsker at have friweekender)
 • skifte fra uge til uge (med 1 måneds varsel)
 • samles til flere samlede fridage

– men de skal alle være afholdt inden for det enkelte kvartal.

For deltidsansatte på overenskomst skal de løse fridage altid placeres inden for rammetiden – med mindre der både er aftalt en fast placering af den løse fridag, og organisten samtidig har givet afkald på friweekender.

For overenskomstansatte organister gælder der særlige regler for inddragelse af den faste fridag.

ARTIKLER OM FRIDAGE

Go to Top