Løse fridage placeres i rammetiden

27. november 2012

Deltidsansatte organister skal afholde deres løse fridage inden for det tidsrum, som ellers ville have været arbejdstid, altså i rammetiden.

Rammetiden er det tidsrum i løbet af ugen, hvori en overenskomstansat deltidsorganist har indgået aftale om, at arbejdstiden kan placeres. Kan en løs fridag placeres uden for det tidsrum? Nej, lyder det nu fra Århus Stift.

Organistforeningen mener, at stiftets udmelding er vigtig.

Ved deltidsstillinger bestræber vi os nemlig på at få lavet en rammetid, der afspejler deltidslønnen. Hvis det for eksempel er en 30 timers stilling, bør der ligge en ekstra arbejdsfri dag uden for rammetiden. Men når man blot lægger den løse fridag på den ekstra arbejdsfri dag, betyder det, at menighedsrådet slipper af sted med at betale en 30 timers-løn til en organist, der skal stå til rådighed fem dage om ugen, altså som en fuldtidsorganist.

BETYDNINGSLØS UNDTAGELSE
Ifølge stiftsøvrigheden i Århus gælder der kun en enkelt undtagelse fra princippet om, at løse fridage skal placeres inden for rammetiden:

“Undtaget herfra er de situationer, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har indgået aftale om fast placering af den løse fridag, og der er givet afkald på friweekends,” hedder det i et brev til Organistforeningen fra stiftet.

Den undtagelse er vi enige i. Men tilsyneladende er den i praksis uden betydning, for vi har ikke kendskab til organister, der har givet permanent afkald på friweekends.

Her følger hele det relevante afsnit fra stiftets brev.

”Det skal bemærkes, at det er stiftsøvrighedens opfattelse, at den løse fridag udelukkende kan placeres på en dag, hvor der er aftalt rammetid. Rammetiden udgør den tid, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har indgået aftale om, at arbejdstiden kan placeres. Da de løse fridage indgår som en del af arbejdstiden, forudsætter det – for at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal gå op i forbindelse med planlægning af arbejdsfri weekender, at de placeres på en dag, hvor der er aftalt rammetid. Undtaget herfra er de situationer, hvor arbejdsgiver og arbejdstager har indgået aftale om fast placering af den løse fridag, og der er givet afkald på friweekends”

(stiftsfuldmægtig Lisa Kolding, Århus Stift, i et brev til Organistforeningen den 12. november 2012).

Del: