Om Organistforeningen2021-04-28T13:14:35+02:00

Om Organistforeningen

Organistforeningen er en fagforening for organister, der har bestået uddannelsen som Kirkemusiker med Orgel og Korledelse (tidligere Præliminær Orgelprøve). Uddannelse af KMOK’ere foregår på kirkemusikskolerne.

Foreningen har ca. 650 medlemmer, hvoraf ca. 500 er i arbejde som organister i folkekirken.

Vi varetager medlemmernes faglige, kunstneriske, tjenstlige, økonomiske og sociale interesser.

Vi varetager også medlemmernes forhandlingsret i overensstemmelse med overenskomsten mellem CO10 og kirkeministeriet. Organistforeningen indgår bindende aftaler på medlemmernes vegne.

Organistforeningen udgiver medlemsbladet Organist.org, der udkommer en gang om måneden. Og medlemmerne mødes til et årligt stævne.

Derudover åbner et medlemskab for en række andre konkrete fordele, herunder økonomiske fordele hos foreningens samarbejdspartnere.

ARTIKLER OM ORGANISTFORENINGEN

Go to Top