Kørselsgodtgørelse2024-01-11T12:10:10+01:00

Tjenesterejse/kørselsgodtgørelse

Transport mellem tjenestesteder samt tidsforbruget hertil betales af arbejdsgiveren. .

Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kørte i privat bil. Der udfærdiges en skriftlig kørselsbemyndigelse, hvis stillingen indebærer kørsel, hvor der ydes kørsel efter den høje sats.

Du kan finde de gældende satser for kørselsgodtgørelse på SKATs hjemmeside her. Eller blive klogere på de statslige regler herom her.

Transport mellem hjem og første arbejdssted samt fra sidste arbejdssted til hjemmet kan give anledning til et transportfradrag på selvangivelsen.

ARTIKLER OM KØRSEL

Go to Top