Musikpædagogik2024-01-10T10:55:57+01:00

Pædagogisk arbejde med kirkemusik

Har du forslag til noget, vi kan tage op i medlemsbladet inden for dette emne? Skriv til blad@organist.org.

Her følger links til en række ressourcer, primært fra medlemsbladet.

Orgelundervisning

Førskolebørn/babysalmesang

Minikonfirmander/skolebørn

 Konfirmander

Ældre/demente

  • Sangen som sammenhængsskabende kraft (reportage fra Kirkemusikkens dag med oplæg ved bl.a. Anne-Mette Riis – se fra afsnittet “Fra hjerte til hjerte”, nederst side 14,Organist.org, september 2015)
  • Salmesang med minder og glæde (Pia Jeanette Nielsen om demenssalmesang ved Ulkebøl Kirke, Sønderborg, Organist.org marts 2015)

Udviklingshæmmede

OMTALER AF MUSIKPÆDAGOGISKE UDGIVELSER

Go to Top