Ansættelse2021-10-06T13:05:23+02:00

Sådan besættes organiststillinger

Organiststillinger besættes i udgangspunktet i henhold til overenskomsten mellem Kirkeministeriet og CO10 for organister jf. resultatpapir af 1. marts 2021 og ministeriets cirkulære af 15. januar 2020 herunder Protokollat for organister med eksamen som ”Kirkemusiker med Orgel og Korledelse” eller ”Præliminær Organisteksamen/Orgelprøve”.

Såfremt en ansøger i forvejen er ansat som tjenestemand, bevarer man sin status som tjenestemand, forudsat at man går direkte fra én stilling til en anden, samt at man meddeler dette i forbindelse med ansættelsen.

Alle organister kan søge alle organiststillinger. Ansøgerens uddannelse er afgørende for, hvilke løn- og ansættelsesvilkår man omfattes af.

Organistforeningen anbefaler

Kontrollér altid dit ansættelsesbrev og send gerne kopi til sekretariatet til vurdering, inden du skriver under.

Kend din løn før du siger endeligt ja til stillingen. Tal med din TR eller sekretariat herom.

Hvis du er deltidsansat på overenskomst, skal du og menighedsrådet, inden du siger ja til stillingen, aftale en rammetid, der sikrer, at du har mulighed for at have andet arbejde. Aftalen om rammetiden indskrives i ansættelsesbeviset. Læs mere om rammetid.

Arbejdsbeskrivelse

Der findes ikke som tidligere noget regulativ for organiststillinger. Derfor bør der udfyldes en arbejdsbeskrivelse, som indeholder de vigtigste bestemmelser fra regulativet – herunder at man skal have salmenumre 48 timer før en begravelse.

Hent skabelon for arbejdsbeskrivelse her (word-fil).

(Se det tidligere regulativ her (pdf-fil))

SENESTE NYHEDER

Go to Top