Stillingsopgørelse2024-02-05T11:29:06+01:00

Stillingsopgørelse

Der findes ingen regler eller aftaler om, hvordan størrelsen af en organiststilling skal opgøres. Det er i hovedreglen alene op til menighedsrådet at beslutte, hvor mange timer man vil tildele en organiststilling.

For at komme problemerne i forkøbet og bistå menighedsrådene, udarbejdede Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Organistforeningen og DOKS en vejledning med tilhørende regneark. (Hent dokumenterne i boksen). Landsforeningen har senere meddelt, at man ikke længere ville føle sig bundet af vejledningen, da man ønskede at stille menighedsrådene frit.

Organistforeningen og DOKS har dog valgt fortsat at anvende vejledningen, da det er det mest gennemarbejdede og saglige grundlag at vurdere organistarbejdet på. Ligeledes anvender begge foreninger stadig regnearket.

Organistforeningen anbefaler

I nogle sogne har man med stor ihærdighed søgt at tælle organiststillinger op på ny. Erfaringen er desværre, at der lægges et stort fokus på tælleriet og mindre fokus på til dels det kirkemusikfaglige, men også menighedsrådets visioner for kirkemusikken i sognet.

Det er derfor vigtigt, at man som organist forbereder sig særdeles grundigt til sådan en forhandling. Det indebærer, at man kan redegøre så præcist som muligt for timeforbruget til de enkelte aktiviteter. Dvs. at man ikke blot siger f.eks. 200 timer til et børnekor, men forklarer, hvordan man når op på 200 timer. Denne redegørelse er desværre i sig selv et stort arbejde; resultatet af forhandlingen kan dog have stor betydning for stillingen og opgaveløsningen flere år frem.

Kontakt en tillidsrepræsentant, hvis du stilles i udsigt, at menighedsrådet vil vurdere stillingsindholdet og stillingsnormen.

ARTIKLER OM OPGØRELSE AF STILLINGER

Go to Top