Kørselsgodtgørelse (Tjenestemand, dubletside)2021-02-27T14:41:43+01:00

Tjenesterejse/kørselsgodtgørelse

Transport mellem tjenestesteder samt tidsforbruget hertil betales af arbejdsgiveren. .

Den høje sats er beregnet til ansatte, der forudsættes at stille bil til rådighed i forbindelse med deres arbejde, eller som efter tjenestestedets vurdering kun vanskeligt kan bestride dette, hvis de ikke kørte i privat bil.

Der kan udfærdiges skriftlig kørselsbemyndigelse, hvis stillingen indebærer regelmæssig kørsel af større omfang eller speciel art.

Det er tjenestestedets skøn, hvad der skal forstås ved “større omfang” og “speciel art”. Ved afgørelsen skal der lægges vægt på hovedbegrundelsen for den høje sats, nemlig om den ansattes tjenstlige kørsel er af et sådant omfang og/eller art, at det kan siges, at den tjenstlige kørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for tjenestestedet.

Du kan finde de gældende såter fo kørselsgodtgørelse på SKATs hjemmeside her.

Transport mellem hjem og første arbejdssted samt fra sidste arbejdssted til hjemmet kan give anledning til et transportfradrag på selvangivelsen.

ARTIKLER OM KØRSEL

Go to Top