Pensionerede tjenestemænd kan ansættes på overenskomst

26. maj 2022

Mange organister er langt fra færdige med arbejdsmarkedet, blot fordi de har nået pensionsalderen. Som pensionist med tjenestemandspension har man dog hidtil kunnet opleve nogle udfordringer, hvis man eksempelvis har takket ja til et barselsvikariat på deltid. I så fald har man skullet ansættes på en individuel kontrakt, hvilket i princippet indebærer forhandling af løn- og ansættelsesvilkår helt fra bunden.

En ny aftale indgået mellem de statslige overenskomstparter om overenskomstdækning af pensionerede betyder, at man med virkning fra den 1. juni kan ansættes på overenskomst, også selvom man har været tjenestemand. Hvis man allerede er ansat på en individuel kontrakt, omfattes man af den relevante overenskomst senest fra den 1. januar 2023 efter nærmere aftale med sin arbejdsgiver.

Tidligere overenskomstansatte der får folkepension/arbejdsmarkedspension omfattes også af de nye regler. Og man vil som arbejdende pensionist have ret til fuld indbetaling af pensionsbidrag, samtidig med at man modtager enten tjenestemands- eller arbejdsmarkedspension.

Muligheden for overenskomstansættelse som tidligere tjenestemand gælder kun, hvis man i mellemtiden reelt har været fratrådt fra sin tidligere tjenestemandsstilling. Desuden skal den nye stilling naturligvis være overenskomstdækket, altså for organisters vedkommende på mindst otte timer ugentligt og med en varighed på mere end en måned.

Se Cirkulære om aftale om overenskomstdækning af pensionerede

Del: