Organistforeningens lønundersøgelse, som sekretariatet gennemførte i førte halvår af 2023 blandt de overenskomstansatte, viser blandt andet, at det er medlemmer i små stillinger og i fuldtidsstillinger, der gennemsnitligt får den bedste løn.

Bedre organistløn i Nordjylland end i Nordsjælland

13. november 2023

Organistforeningens sekretariat gennemførte i første halvår af 2023 en omfattende lønundersøgelse blandt de overenskomstansatte medlemmer. I det nye nummer af Organist.org fortæller vi om en række af resultaterne.

Hvis man fra sit organistarbejde har en månedlig indkomst på mere end omkring 33.600 kr. (omregnet til en fuldtidsløn), så hører man til den mest vellønnede halvdel. Sådan lyder et af resultaterne af Organistforeningens lønundersøgelse blandt de overenskomstansatte medlemmer.

For mere end ni ud af ti består lønnen af blandt andet et kvalifikationstillæg og/eller et udligningstillæg. Størrelsen af disse tillæg tilsammen er gennemsnitligt 3.780 kr. månedligt. Den klart mest brugte begrundelse for et lokalt løntillæg er faglige kvalifikationer, og de næstmest almindelige begyndelser er personlige kvalifikation er og kvalitet i opgavevaretagelsen.

Blandt de mere overraskende resultater af undersøgelsen kan det nævnes, at organister med en ansættelse på 32-36 timer om ugen tjener betydeligt mindre (omregnet til fuldtidsløn) end de fuldtidsansatte, primært fordi deres kvalifikationstillæg er gennemsnitligt 20 procent lavere. Til gengæld modtager organisterne i de helt små stillinger på under 15 timer om ugen ofte et hæderligt tillæg, som betyder, at denne gruppe relativt set har en lige så god løn som de fuldtidsansatte.

Og kigger man på geografien, får organisterne i Aalborg Stift næsten lige så meget i lokallønstillæg som dem i Københavns og Helsingør Stifter (hvorimod organisterne i visse andre stifter ligger en del lavere). Men eftersom der i Aalborg Stift er klart flere stillinger med 2-3-kirketillæg og 4+kirketillæg, er det samlet set faktisk de nordjyske medlemmer, som er de mest vellønnede.

Læs mere om alt dette – og se, hvor stor forskel, der faktisk er på kvinder og mænds løntillæg – i november-nummeret af medlemsbladet Organist.org.

Online kan artiklen læses her: Bedre løn i Nordjylland end i Nordsjælland

Organistforeningens lønundersøgelse, som sekretariatet gennemførte i førte halvår af 2023 blandt de overenskomstansatte, viser blandt andet, at det er medlemmer i små stillinger og i fuldtidsstillinger, der gennemsnitligt får den bedste løn.

Tags:

Del: