De offentligt ansatte ser ud til at måtte acceptere en lønnedgang som følge af reguleringsordningen, som skal sikre, at lønningerne på det private arbejdsmarked ikke stikker af fra det offentlige - men som altså også kan have den modsatte effekt

Uvished om kommende lønregulering

20. januar 2021

I sidste uge blev der fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt en ny reguleringsprocent for statsligt ansattes løn, som også gælder for ansatte i folkekirken. Helt usædvanligt er den nye reguleringsprocent denne gange et lavere tal end den aktuelle procent. Det betyder konkret, at lønnen i stedet for at stige med de aftalte 0,68 procent falder med 0,25 procent.

Senest er der imidlertid konstateret fejl i de data, som ligger til grund for opgørelsen af reguleringsordningen.

”CFU og Medarbejderstyrelsen har derfor aftalt, at lønnen, der hvor det er muligt, ikke reguleres pr. 1. februar, men først når vi kender den korrekte regulering,” lyder det fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Den lønnedgang, som i sidste uge blev udmeldt, og som altså ser ud til ikke at være beregnet korrekt, er et resultat af reguleringsordningen, som blev aftalt i forbindelse med overenskomsten i 2018. Den betyder i dette tilfælde, at den aftalte lønstigning står til at blive overtrumfet af en corona-udløst nedgang i lønningerne på det private arbejdsmarked.

Men nu må de offentligt ansatte altså vente lidt endnu, inden det står klart, om der måske alligevel ikke er udsigt til lønnedgang, eller om nedgangen omvendt bliver større end først beregnet.

En nødvendig pille at sluge

På lønmodtagersiden har man naturligvis overvejet, hvordan man skulle forholde sig til den ventede lønnedgang.

”Alternativet til lønnedgangen den 1. februar 2021 vil være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville vi skubbe en gæld foran os og bringe en gæld med ind i OK21-perioden. Det ønsker vi ikke! Det vil ikke være gavnligt for muligheden for et godt OK21-resultat,” hedder det i en orientering til organisationerne fra CFU.

Selvom lønreguleringen denne gang udmønter sig negativt som følge af coronakrisen, har reguleringsordningen set over længere tid været til lønmodtagernes fordel – i forhold til at sikre en positiv lønudvikling i det offentlige.

De nye, fejlbehæftede satser, som forudlønnede overenskomstansatte og tjenestemænd vil få udbetalt deres februar-løn efter, kan ses her

De offentligt ansatte ser ud til at måtte acceptere en lønnedgang som følge af reguleringsordningen, som skal sikre, at lønningerne på det private arbejdsmarked ikke stikker af fra det offentlige - men som altså også kan have den modsatte effekt

Del: