Undgå at miste dine sygedagpenge

23. marts 2015

Bliver du sygemeldt, er der flere ting, du bør være opmærksom på for at sikre størst mulig indflydelse på dit eget forløb.

Regeringens reform på sygedagpenge-området har medført en øget risiko for at komme til at stå uden nogen ydelse i forbindelse med sin sygdom. Det kan i visse tilfælde ske, hvis man overgår til et såkaldt jobafklaringsforløb og man i forvejen modtager andre ydelser, da disse vil blive modregnet den såkaldte ressourceforløbsydelse.

Jobcentrene kan have et økonomisk incitament for at bevilge jobafklaringsforløb til sygemeldte, der eksempelvis allerede får udbetalt en løbende pension fra deres pensionsselskab. Ifølge Lisbeth Snedker, der er socialrådgiver hos hovedorganisationen FTF, kan man derfor frygte, at jobcentrene for ofte vil benytte sig af denne mulighed fremfor at forlænge sygedagpengene.

I april-nummeret af Organist.org kommer Lisbeth Snedker med en række råd til, hvad man som sygedagpengemodtager kan gøre for at undgå at havne i en økonomisk klemme.

Her følger hendes råd til, hvad man kan gøre, hvis man bliver sygemeldt og risikerer et længerevarende sygdomsforløb:

  1. Via jobcentrenes såkaldte fasttrack-ordning er det muligt, at du sammen med arbejdsgiver og evt. tillidsrepræsentant får et møde i stand med jobcentret meget tidligt i sygeforløbet, hvis det forventes at vare i mere end otte uger. Formålet kan være at få lagt en plan for, hvad der videre skal ske for dig, herunder evt. indgåelse af en aftale om job på særlige vilkår (efter ”socialt kapitel”, læs om dette på pav.perst.dk).
  2. Du kan kontakte din pensionskasse og få en vurdering af, hvordan pensionskassen kan hjælpe. Det gælder både med hensyn til løbende invalidepensionsudbetaling til dig eller din arbejdsgiver, hvis du stadig er ansat, og til dækning af behandlingsudgifter.
  3. Du kan være i tæt kontakt med egen læge om en behandlingsplan, herunder være opmærksom på behandlingsgarantier og frit sygehusvalg.
  4. Hvis sygdommen er arbejdsrelateret bør anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen overvejes. I så fald vil sygedagpengene kunne forlænges indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Anmeldelsen skal være foretaget inden de 22 uger for at sikre forlængelsesmuligheden.

Og i øvrigt: sæt dig ind i reglerne. Du kan læse mere om den nye lov om sygedagpenge på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her.

Læs mere om baggrunden for rådene fra socialrådgiveren i Organist.org fra april 2015.

Tags:

Del: