SA(B)-satser med flere lækkerbiskner

9. november 2023

Af Julie Schaumann-Hansen

Christine Toft Kristensen og Lasse Toft Eriksen, red.

Forgreninger

Forlaget Mixtur 2023

91 sider

149 kr. hos noder.dk

De meget forskellige satser i denne samling er fælles om at kunne synges af ligestemmigt pige- eller damekor, og at det drejer sig om nogle af de populære nyere sange og især salmer. Her er der meget godt at komme efter, men enkelte udsættelser skæmmes lidt af mindre vellykkede diskant- og instrumentalstemmer.

I anledning af Billund Kirkes 50-års jubilæum her i 2023 har kirkens organist og korleder, Christine Toft Kristensen, taget initiativ til udgivelse af samlingen Forgreninger: 20 arrangementer over nyere salmer og højskolesange, der dækker kirkeåret. Otte satser er for lige stemmer, SA eller SS, og 12 er for SA(B), dvs. med mulig tilføjelse af herrestemme. Ni satser har tilføjet soloinstrument, for eksempel fløjte, obo eller violin, og flere satser har en vokal diskant (modstemme) i udvalgte vers.

Arrangementerne i Forgreninger er, ligesom selve melodierne, meget forskellige i sværhedsgrad og udtryk, men kvaliteten er generelt høj, korstemmerne er enkle og velfungerende, og blandt de 20 satser er der flere lækkerbiskner:

Du spør mig om håbet ligger højt (A – Bb-dur), men er et helt igennem skønt arrangement for SA og diskant og en klaverstemme, der diskret og smukt understøtter melodien. Merete Kuhlmanns sats over Gå i mørket med lyset folder sig flot ud gennem de seks vers med gradvis tilføjelse af over- og understemmer. Nu er verden forandret af Christian Præstholm er et alletiders korstykke til allehelgen: enkelt arrangeret for SA, med let jazzede harmonier i klaveret og en meget fin violinstemme.

”Too many notes”?
Nogle få satser er knapt så vellykkede: Højskolesangen Fortabt er jeg stadig kan ikke helt beslutte sig for, om den vil være i swing eller ej og har nogle sære pauser i melodien, hvor klaveret ”træder vande”. SAB-korsatsen i Gud, du kender alle mine veje skæmmes af stemmekryds mellem alle stemmer, uheldige dissonanser og tomme klange.

Nu sænker Gud sit ansigt over jorden for SA og diskant er sådan set et harmonisk spændende arrangement, men som korsanger er der mange dissonanser at holde sig fri af, især mellem klaver og diskant, og altstemmen er udfordrende. I Utroligheds frø har barytonen meget lidt at lave: en trinvis kvintnedgang på ”Ahh” i to vers.

Hvad angår klaversiden i satserne, har denne anmelder flere steder tænkt, med et citat fra filmen Amadeus: ”Too many notes?” Alle fire versioner af nadversalmen Igen berørt har en selvstændig klaverstemme, men den bliver for påtrængende – især i version C med 1/16-appegio-figurer i klaveret, hvor der tilmed er fuldt SAB-kor. Et hav der vugger sig til ro og Nu er verden forandret har samme melodibårne klaverledsagelse til alle vers, og det bliver lidt tungt eller ensformigt. Her kunne satsreduktion i et vers eller to være velgørende.

Endelig er diskant- og soloinstrumenter en joker: i de bedste tilfælde tilføjes der ekstra fylde og klangfarve. I værste fald er de lidt ligegyldige, dvs. bidrager ikke med noget nyt, eller skaber måske uheldige dissonanser til melodi eller klaver. Da disse stemmer er ad libitum, er det dog mindre kritisk for samlingen, der som helhed bestemt kan anbefales. Med enkelte undtagelser kan satserne i øvrigt fint synges sammen af kor og menighed.

Christine Toft Kristensen og Lasse Toft Eriksen, red.

Forgreninger

Forlaget Mixtur 2023

91 sider

149 kr. hos noder.dk

Tags:

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER