Loading...
Anmeldelser2021-02-12T12:08:45+01:00

ANMELDELSER

Nye salmer til bibelens breve

14. december 2021|

Salmedigtergruppen med kælenavnet Holger-banden er nu efter ti år klar med en direkte opfølger til Lysets utålmodighed, denne gang ikke til kirkeårets GT-læsninger, men med epistelteksterne som afsæt. Holger Lissner har stået i spidsen for at udvælge en række nyere salmer, sådan at de to tekstrækker stort set er dækket ind, men de fleste af salmerne i Med kærlig hilsen er helt nye. Over for nye salmer til kirkelig brug rejser et principielt spørgsmål sig ofte: Er de nye salmer bedre – teologisk og litterært – end de gamle? Er det forsvarligt at pålægge menigheden at synge noget, der ikke er på højde med de gamle salmer, som de trofaste kirkegængere elsker, og som giver dem kontinuitet i livet og ...

Nye indgange til sang med konfirmander

14. december 2021|

Kærkomment inspirationsmateriale byder på ideer for ethvert temperament, når det gælder salmesang med konfirmander. Med Mads Djernes og Christine Toft Kristensens bog Syng med konfirmander har vi fået et rigt materiale til at gøre konfirmander mere interesserede i salmesangen. Det kan være svært at inspirere en flok trætte teenagere for slet ikke at tale om at få dem til at synge med. Bogen er opdelt i tre afsnit omfattende icebreakers, stemmeopvarmning, fortællinger og aktiviteter til 15 udvalgte salmer fra reformation til nutid og forskellige lege til salmer. Med inspiration fra SSB/bodypercussion, teatersport og lege er der mange gode idéer til at gøre undervisningen mere fysisk og til at få generte unge til at turde lege sammen og også til at ...

Letflydende stildogmatik fra Høck

14. december 2021|

Med sine 60 barokforspil i duo-, trio- og aria-stil rummer denne samling masser af fortrinlig musik, som inspirerer organisten til at holde den stilbevidste fane højt. Organist ved Grundtvigs Kirke og tillige lærer i liturgisk orgelspil ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Mads Høck præsenterer med denne udgivelse 60 koralforspil i, hvad han selv kalder, højbarokkens stil. Mads Høck er bredt og velfunderet i sin stilbevidsthed, men har også igennem en lang række udgivelser af bl.a. orgelkoraler vist sig som en særdeles original komponist med et stærkt personligt islæt. Koralforspillets primære funktion er helt nøgternt at etablere en overenskomst mellem organist og menighed om toneart, tempo og tema i optakten til den følgende menighedssang. Og nok så vigtigt at formidle en ...

Farverige sange til advent og jul

29. oktober 2021|

Glæden kommer vandrende byder på nye sange til advents- og juletiden med tekster af Benedicte Hammer Præstholm og musik af Christian Præstholm. De er særdeles egnet til blandt andet børne- og juniorkor. Titlen på hæftet med de ti nye sange til advent og jul passer rigtig fint, da vi jo endelig igen må synge sammen i/med vores kor, hvilken glæde at få lov til det, når vi har måttet undvære det og hinanden i så mange måneder. De ti nye sange er skrevet af søskendeparret Benedicte Hammer Præstholm og Christian Præstholm. De har ønsket at skrive sangene så de virker billedskabende og farverige, og så sproget og tonen vil gøre sangene sjove og interessante at synge. Alt dette er lykkedes ...

Korsatser med lækkerhedsfaktor

3. september 2021|

De nye SATB-korsatser til sange og salmer fra Kirkesangbogen holder et højt niveau og bærer præg af stor anvendelighed i kirkerne. FUK har i samarbejde med redaktion bag Kirkesangbogen (Det Kgl. Vajsenhus 2017) og Forlaget Mixtur udgivet fire hæfter med korsatser til en del af sangene og salmerne, to for ligestemmigt kor og to for voksenkor. De to sidstnævnte rummer i alt 28 satser skrevet af Philip Faber, Matti Borg, Jakob Lorentzen, Michael Bojesen, Søren Birch, Mads Høck, Pernille Sejlund og Lasse Toft Eriksen. Det første indtryk er en behagelig fornemmelse af, at vi befinder os på øverste hylde, når det gælder satsernes kvalitet og dermed deres anvendelighed. Gennem årene har vi nok alle indkøbt mangen en samling, hvoraf vi ...

Sådan skal forspil være

3. september 2021|

Organist Asger Troelsen har skrevet præcise og stemningsdannende forspil til melodierne i 100 salmer, ofte i tostemmig form. I maj udgav Asger Troelsen et hæfte med forspil til salmebogstillægget 100 salmer. Det er blevet til 104 forspil, da enkelte salmer har fået to. Der ligger et stort arbejde til grund for samlingen. Men det er virkelig rart, at uanset hvilken salme, der vælges, så findes der et forspil i samlingen. I forordet beskriver Troelsen indholdet som korte, præcise, stemningsdannende forspil, der indeholder tempo, takt- og toneart. Dette løfte indfrier han til fulde. Forspillene er typisk mellem 8 og 12 takter lange og præsenterer som minimum salmens indledning. Troelsen kan sit håndværk, og forspillene er godt gennemarbejdede og viser en fin ...

Brugsvenlig kirkemusik for lige stemmer

3. september 2021|

Philip Fabers to- til firestemmige korsatser til salmer og sange fra Kirkesangbogen vil formodentlig have et stort publikum, og de indfrier også de høje forventninger. Med disse to nye korhæfter er der nye muligheder for at finde gode gudstjenesterelaterede satser til kirkens ligestemmige kor. Sværhedsgraden gennem de to hæfter spænder fra lette satser med klaverakkompagnement til middelsvære firstemmige a cappella-satser. Satserne fremstår i et klart og overskueligt layout. Bortset fra a cappella-satserne har sangene enkle, velfungerende udskrevne ledsagesatser med becifring (dog mangler becifringer ved Jeg ved, at én og én er to og Snetur, hvilket må bero på en fejl). I alt væsentligt er arrangementerne, som forventet fra Philip Fabers hånd, gode og lige til at gå til. Min gennemgang ...

Velskrevet påskemusical med kanon og ekkosang

22. juni 2021|

Her har vi en velskrevet og iørefaldende påskemusical fra Inge Bech Hansens og Jens Nielsens hænder. Førstnævnte er kirke- og kulturmedarbejder ved Brønderslev Kirke og har skrevet replikkerne, og sidstnævnte er organist og korleder ved Sct. Olai kirke i Hjørring og har skrevet sangene. Dejligt med en fortæller, så børnene nemt kan være med. Man kunne godt her og der gøre replikkerne lidt mere mundrette for en barnemund. Det er dejligt, at der er mulighed for så mange medvirkende. Påske gennemgås fra palmesøndag til påskedag. Melodierne er iørefaldende og de fleste også ret nemme at lære. Kanon og ekkosang gør det også nemt at få sangene til at klinge. Hvis satserne bruges i korsammenhæng, kunne man måske godt ønske sig ...

Kreative forspil og vellykkede ledsagesatser

21. juni 2021|

I serien med forspil og ledsagesatser skrevet af danske organister har Mixtur udgivet to nye Portræt-hæfter. Hvad forspillene angår, er Ejvind Amorsens de mest interessante, men fra Anne Kirstine Mathiesens hånd får vi til gængæld en række fine ledsagesatser. To jævnaldrende organister er kommet med hver deres vidt forskellige bud på forspilsgenren, det ene ret traditionsbundet, det andet præget af et overskud af påhitsomhed. Salmebogens nyere salmer er desværre kun svagt repræsenteret. Og jeg savner forspil til de nye tillæg: 100 salmer og Kirkesangbogen – dér kunne serien Mixtur Portræt godt være lidt mere fremadskuende. Ejvind Amorsen er organist ved Simon Peters Kirke i Kolding og uddannet fra konservatoriet i Esbjerg. Invitationen fra Mixtur har givet anledning til, at Amorsens ...

Seks nye rytmiske salmer om håb

21. juni 2021|

FRIK’s traditionsrige korhæfte byder i 2021-udgaven igen på en god håndfuld nyskrevne salmer arrangeret for to eller tre lige stemmer. Det er kvalitetssalmer, som dog skæmmes af mindre vellykkede korsatser. Forum for Rytme i Kirken har, som følge af coronaepidemien, ønsket at udgive et hæfte med seks salmer, der skal ”bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden”. Til det har de fået hjælp til af seks forskellige forfattere og komponister, heriblandt kendte navne som Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal, Arne Andreasen og Jesper Gottlieb. De seks salmer er trykt med melodi og becifring samt arrangeret i korsats (i samme toneart) for lige stemmer. Til to af salmerne er der ...

Go to Top