window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-43707263-1');
Loading...
Anmeldelser2021-02-12T12:08:45+01:00

ANMELDELSER

Korsatser med lækkerhedsfaktor

3. september 2021|

De nye SATB-korsatser til sange og salmer fra Kirkesangbogen holder et højt niveau og bærer præg af stor anvendelighed i kirkerne. FUK har i samarbejde med redaktion bag Kirkesangbogen (Det Kgl. Vajsenhus 2017) og Forlaget Mixtur udgivet fire hæfter med korsatser til en del af sangene og salmerne, to for ligestemmigt kor og to for voksenkor. De to sidstnævnte rummer i alt 28 satser skrevet af Philip Faber, Matti Borg, Jakob Lorentzen, Michael Bojesen, Søren Birch, Mads Høck, Pernille Sejlund og Lasse Toft Eriksen. Det første indtryk er en behagelig fornemmelse af, at vi befinder os på øverste hylde, når det gælder satsernes kvalitet og dermed deres anvendelighed. Gennem årene har vi nok alle indkøbt mangen en samling, hvoraf vi ...

Sådan skal forspil være

3. september 2021|

Organist Asger Troelsen har skrevet præcise og stemningsdannende forspil til melodierne i 100 salmer, ofte i tostemmig form. I maj udgav Asger Troelsen et hæfte med forspil til salmebogstillægget 100 salmer. Det er blevet til 104 forspil, da enkelte salmer har fået to. Der ligger et stort arbejde til grund for samlingen. Men det er virkelig rart, at uanset hvilken salme, der vælges, så findes der et forspil i samlingen. I forordet beskriver Troelsen indholdet som korte, præcise, stemningsdannende forspil, der indeholder tempo, takt- og toneart. Dette løfte indfrier han til fulde. Forspillene er typisk mellem 8 og 12 takter lange og præsenterer som minimum salmens indledning. Troelsen kan sit håndværk, og forspillene er godt gennemarbejdede og viser en fin ...

Brugsvenlig kirkemusik for lige stemmer

3. september 2021|

Philip Fabers to- til firestemmige korsatser til salmer og sange fra Kirkesangbogen vil formodentlig have et stort publikum, og de indfrier også de høje forventninger. Med disse to nye korhæfter er der nye muligheder for at finde gode gudstjenesterelaterede satser til kirkens ligestemmige kor. Sværhedsgraden gennem de to hæfter spænder fra lette satser med klaverakkompagnement til middelsvære firstemmige a cappella-satser. Satserne fremstår i et klart og overskueligt layout. Bortset fra a cappella-satserne har sangene enkle, velfungerende udskrevne ledsagesatser med becifring (dog mangler becifringer ved Jeg ved, at én og én er to og Snetur, hvilket må bero på en fejl). I alt væsentligt er arrangementerne, som forventet fra Philip Fabers hånd, gode og lige til at gå til. Min gennemgang ...

Velskrevet påskemusical med kanon og ekkosang

22. juni 2021|

Her har vi en velskrevet og iørefaldende påskemusical fra Inge Bech Hansens og Jens Nielsens hænder. Førstnævnte er kirke- og kulturmedarbejder ved Brønderslev Kirke og har skrevet replikkerne, og sidstnævnte er organist og korleder ved Sct. Olai kirke i Hjørring og har skrevet sangene. Dejligt med en fortæller, så børnene nemt kan være med. Man kunne godt her og der gøre replikkerne lidt mere mundrette for en barnemund. Det er dejligt, at der er mulighed for så mange medvirkende. Påske gennemgås fra palmesøndag til påskedag. Melodierne er iørefaldende og de fleste også ret nemme at lære. Kanon og ekkosang gør det også nemt at få sangene til at klinge. Hvis satserne bruges i korsammenhæng, kunne man måske godt ønske sig ...

Kreative forspil og vellykkede ledsagesatser

21. juni 2021|

I serien med forspil og ledsagesatser skrevet af danske organister har Mixtur udgivet to nye Portræt-hæfter. Hvad forspillene angår, er Ejvind Amorsens de mest interessante, men fra Anne Kirstine Mathiesens hånd får vi til gængæld en række fine ledsagesatser. To jævnaldrende organister er kommet med hver deres vidt forskellige bud på forspilsgenren, det ene ret traditionsbundet, det andet præget af et overskud af påhitsomhed. Salmebogens nyere salmer er desværre kun svagt repræsenteret. Og jeg savner forspil til de nye tillæg: 100 salmer og Kirkesangbogen – dér kunne serien Mixtur Portræt godt være lidt mere fremadskuende. Ejvind Amorsen er organist ved Simon Peters Kirke i Kolding og uddannet fra konservatoriet i Esbjerg. Invitationen fra Mixtur har givet anledning til, at Amorsens ...

Seks nye rytmiske salmer om håb

21. juni 2021|

FRIK’s traditionsrige korhæfte byder i 2021-udgaven igen på en god håndfuld nyskrevne salmer arrangeret for to eller tre lige stemmer. Det er kvalitetssalmer, som dog skæmmes af mindre vellykkede korsatser. Forum for Rytme i Kirken har, som følge af coronaepidemien, ønsket at udgive et hæfte med seks salmer, der skal ”bidrage med håbsfortællinger, paradisvisioner, der kan skabe tro på fremtiden, skabe mod til handling, skabe tillid til hinanden”. Til det har de fået hjælp til af seks forskellige forfattere og komponister, heriblandt kendte navne som Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal, Arne Andreasen og Jesper Gottlieb. De seks salmer er trykt med melodi og becifring samt arrangeret i korsats (i samme toneart) for lige stemmer. Til to af salmerne er der ...

Kierkegaards bønner omsat til sange

21. juni 2021|

Samlingen Skyggerids – 14 sange og salmer frit efter Søren Kierkegaard med tekster af Lisbeth Smedegaard Andersen byder på fornemt komponistarbejde, men teksterne har et begrænset forum. Lisbeth Smedegaard Andersen har begået en smuk bog, hvori hun præsenterer fjorten digte med inspiration af Søren Kierkegaard. Hun henviser for hvert enkelt digts vedkommende til bogen Længslen er din gave. Søren Kierkegaards bønner, der udkom 2018 på Kristeligt Dagblads Forlag. Det er prisværdigt, at Lisbeth Smedegaard Andersen har prøvet at gendigte Kierkegaards bønner for således at sætte fokus på en noget overset side af hans forfatterskab. Men digtenes anvendelighed er begrænset. Kun tre digte kan betegnes som egentlige salmer. Det gælder disse tre titler: Min Gud du tæller tårerne, Min Gud hav ...

En bred palet af orgelkoraler

23. april 2021|

Christian Præstholm fortsætter med at komponere orgelkoraler af høj kvalitet, og han har det seneste år haft tid til at speede op på sit maratonprojekt med at komponere stykker til alle koralbogens melodier. Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Christian Præstholm har udnyttet corona-året på bedste vis og har nu på eget forlag udgivet hele tre nye hæfter med orgelkoraler, bind 23, 24 og 25. Hermed har han komponeret og udgivet, hvis jeg har talt rigtigt, i alt 301 orgelkoraler. I sig selv en helt enestående præstation. Tilmed har komponisten lavet fremragende indspilninger af mange af dem og lagt dem på YouTube. Her følger en omtale af udvalgte orgelkoraler fra de tre nye bind. Alsidige ...

Lettilgængelige eksistenssalmer

23. april 2021|

Lars Busk Sørensen har rundet de 90 år, men nægter at lade sig pensionere som salmedigter. Et dusin af hans seneste salmer er nu udgivet på Dansk Sang med musik af fremtrædende komponister. Dansk sang har udgivet en samling på tolv salmer af Lars Busk Sørensen med melodier af erfarne komponister. Salmerne er eksistenssalmer uden for meget tung teologi og med den erkendelse, at det er tiden til at få hænderne op af lommen og tage et kærligt ansvar for den klode og den omverden vi er sat i. Som han skriver ”Livet er både en gave og en opgave”. Med alle de aktuelle problematikker, vi står i lige nu både miljømæssigt og socialt, kan man ikke andet end give ...

Liturgisk orgelmusik fra en mester i den korte form

1. marts 2021|

Med Mixtur-samlingen Orgelkalender – orgelmusik til kirkeåret får man 13 af Leif Martinussens bedste stykker, som i de fleste tilfælde knytter sig til kirkeårets højtider. Leif Martinussen, som i mange år har glædet landets organister og menigheder med sine fine kompositioner, har nu offentliggjort sin ”Orgelkalender”, som er en frugt af hans 43 år som organist ved Allehelgens Kirke i København. Det er en ægte Martinussen-samling med udvalgt musik, som er grundig gennemtænkt, raffineret og effektfuld. Samlingen består primært af 13 velkonstruerede og stemningsfulde stykker, som følger kirkekalenderen fra advent til allehelgen, og som er sat i en festlig ramme. I begyndelsen: Præludium i d-mol, som ud fra et simpelt motiv skaber et indtryk af tillidsfuld og glad barnetro; i ...

Go to Top