Ukunstlede tonesættelser af Grotrian

1. marts 2024

Af Peter Lindhardt Toft

Simon Grotrian, tekster

Lasse Skovgaard, melodier

Så kast dig ud på tusind favne

Dansk Sang 2023

52 sider

140 kr. hos dansksang.dk

 

INDHOLD

Så kast dig ud på tusind favne

Dette forår vil åbne alt

Vi fik brev fra tornebusken

Nu daler julesneen tæt

Velsign vort barn med dråbehånd

Vi bekræfter vores tro

Kære Gud, vi er hos dig

Et kors af påskeliljer

Edderkoppen spandt i karmen

Vi planter en skov af lærketro

Kalken med ordet

Da skal jeg træde min himmelsti

Lasse Skovgaard og Ole Jørgensen har forsynet tolv af Simon Grotrians mange salmedigte med henholdsvis melodi og SA/SSA-sats. De tilhørende spillesatser lader noget tilbage at ønske, men melodier og korsatser fungerer godt.

Her er ny udgivelse på forlaget Dansk Sang med tolv salmer til tekster af Simon Grotrian, melodier af Lasse Skovgaard og klaver/orgel og ligestemmige korsatser af Ole Jørgensen. I indholdsfortegnelsen er der forslag til salmernes placering i kirkeåret. Salmerne er noteret på venstresider med melodi og en let andenstemme, becifring og alle vers, mens den tilhørende klaver-/orgelsats findes meget praktisk på højresiderne.

I den bageste del af hæftet findes salmerne i partiturform med melodi og becifring, anden- og tredjestemme samt klaver-/orgelsatsen nederst. Sidst i udgivelsen finder vi teologen og Grotrian-kenderen Helle Theils korte udlægninger af hver enkelt salmetekst. Hun har også bidraget til udvælgelsen af de 12 salmer.

Udgivelsen er desuden forsynet med indspilninger af sing along tracks, som kan hentes via QR kode eller link. Så kast dig ud på tusind favne fremstår i et enkelt overskueligt layout hvor indholdet er placeret hensigtsmæssigt i forhold til den praktiske brug.

Melodierne er iørefaldende og umiddelbart sangbare. Da de fleste af versene er på fire til seks linjer, er melodierne tilsvarende korte. Det sætter naturligvis også begrænsninger i hvordan melodierne kan foldes ud. Lasse Skovgaard har satset på det enkle, og han har som helhed lavet nogle fine funktionsduelige ukunstlede melodier. Titelmelodien Så kast dig ud på tusind favne løfter sig med særkende, så man nemt husker den. Det virker derimod som en overdrevet effekt at lade seks ud af tolv salmer slutte på dominanten og efterlade musikken i det uforløste.

FINE KORSATSER
Klaver-/orgelsatserne er ligesom melodierne enkle og lette at spille. Jeg savner dog en klar linje i, hvorvidt satserne er tre- eller firestemmige. Når de spilles på klaver, er det ikke et stort problem, men når de, som det er beskrevet i forordet, også er skrevet for orgel, bør det stå klart, hvordan man fordeler stemmerne mellem manual og pedal. Vi har at gøre med satser der er to- til fem-stemmige. En konsekvent fire-fem-stemmig sats vil løse førnævnte problem og samtidig skabe større klanglig egalitet i forløbet. Harmoniseringen er de fleste steder ren dur/mol. I Dette forår vil åbne alt dukker der to takters skøn jazzharmonisering op ud af det blå. Det ville være dejligt, hvis hele satsen havde være skrevet i dette tonesprog, så det ikke fremstår som et stilbrud. Ovennævnte piller dog ikke ved, at satserne er fint anvendelige på klaver.

Korsatserne er som skabt til det let øvede trestemmige kor, og den noterede anden-stemme i satsen med melodi og becifring er også lige til at gå til. I mange satser begynder stemmerne unisont og deler sig ud undervejs i et logisk forløb. Det er fine og hurtigt lærte korsatser til brug ved søndagens gudstjenester. Klaversatsen under korsatsen er næsten konsekvent den samme som i koralsatsen. Det ville være oplagt at forsyne udgivelsen med ledsagesatser (eks. online). Pianisten kunne derved undgå at favorisere melodistemmen og skygge for 2. og 3. stemmerne i sit akkompagnement og det vil være med til at udvikle flerstemmigheden i koret.

BIBELFLOR OG FOSTERHAV
Grotrians tekster har sin egen plads i den nyere salmelitteratur. Hans mange bibelske og mytologiske referencer er nok ikke det, der kvalificerer dem til børne- og ungdomskorsrepertoiret, men hans finurlige ordkonstruktioner som: bibelflor, tresindstrone, gravens plukkeve, fosterhavet, nodehvælvet, fluesmækkerklog og meget andet vækker opmærksomhed hos både unge og gamle.

Udgivelsen er umiddelbart til at gå til, både til fællessang og til kor. Den har enkel- og ukunstlethed som sin største kvalitet.

Lasse Skovgaard er både uddannet cand.pæd. i musik, cand.mag. i psykologi og pædagogik og Ph.d i folkesundhedsvidenskab. Han var i en årrække forskningschef i Scleroseforeningen, men var og er blandt andet også aktiv med foredrag om, hvordan sundhed, sang og musik hænger sammen. Siden sommeren 2023 har han været ansat på Sangens Hus i Herning som leder af projektet ”sundhedskor”. Lasse Skovgaard har tidligere desuden arbejdet som organist.

Simon Grotrian, tekster

Lasse Skovgaard, melodier

Så kast dig ud på tusind favne

Dansk Sang 2023

52 sider

140 kr. hos dansksang.dk

 

INDHOLD

Så kast dig ud på tusind favne

Dette forår vil åbne alt

Vi fik brev fra tornebusken

Nu daler julesneen tæt

Velsign vort barn med dråbehånd

Vi bekræfter vores tro

Kære Gud, vi er hos dig

Et kors af påskeliljer

Edderkoppen spandt i karmen

Vi planter en skov af lærketro

Kalken med ordet

Da skal jeg træde min himmelsti

Tags:

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER