Drøftelser om rammetid endte uden resultat

3. december 2020

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der mellem Kirkeministeriet og Organistforeningens forhandlingsorganisation, CO10, aftalt et såkaldt periodeprojekt, hvor man i løbet af overenskomstperioden skulle optage nogle drøftelser omkring rammetid for deltidsansatte. Drøftelserne er nu afsluttet, uden at det lykkedes parterne at nå frem til en fælles forståelse.

Hensigten med periodeprojektet var at udarbejde et fælles forståelsespapir, hvori forskellige arbejdstidsbegreber skulle præciseres. I arbejde med forståelsespapiret viste det sig dog, at parterne stod for langt fra hinanden i deres forståelse af begreberne.

Ifølge den gældende overenskomst skal rammetiden aftales gensidigt mellem lønmodtager og arbejdsgiver, sådan at den deltidsansatte har mulighed for at påtage sig anden beskæftigelse. I praksis har det dog vist sig at kunne være nyttigt med en præcisering af, hvilke muligheder og begrænsninger, der ligger i dette så den deltidsansatte kan opnå reel mulighed for anden beskæftigelse. Derfor er der også mulighed for, at rammetidsdrøftelserne bliver optaget på et senere tidspunkt.

Del: