Ane Halsboe-Jørgensen (foto: Jens Honore)

Interview: Halsboe ønsker ikke at udfordre relationen mellem stat og kirke

4. november 2021

Ane Halsboe-Jørgensen vil være en kirkeminister af den mindre aktivistiske slags. Skal der ændres på noget i folkekirken, skal ændringerne efter hendes opfattelse være bredt forankrede. Dette er også udgangspunktet i forhold til den forhandlingsret for kirkefunktionærstillinger, som Landsforeningen af Menighedsråd mener bør overgå til dem.

Ministerens indtryk er desuden, at den nuværende ordning, hvor Landsforeningen involveres i overenskomstforhandlingerne i Kirkeministeriet, fungerer efter hensigten. Hun gør også opmærksom på, at en flytning af aftaleretten til en privatorganisation måske risikerer at påvirke balancen mellem stat og kirke, hvilket hun ikke ønsker.

”Jeg træder ikke ind på det her kontor for at rokke ved båden, hvis ting allerede fungerer. Jeg er selvfølgelig interesseret i at høre, hvorfor det her krav bliver rejst, og hvad det er, man synes, ikke fungerer. Men jeg vil også godt slå fast, at jeg ønsker mig, at vi fortsat har en stærk folkekirke, og jeg ønsker ikke at udfordre relationen mellem stat og kirke,” lyder det fra ministeren.

Fagbladet Organist.org har talt med Ane Halsboe-Jørgensen om disse spørgsmål og om hendes mere overordnede tilgang til det at være kirkeminister.

”Det er et lidt specielt ministerområde, som jeg går meget nænsomt ind i, fordi jeg har stor respekt for det, som især folkekirken kan. Vi har en stærk institution i folkekirken, som jeg gerne vil værne om – og gerne være med til at udvikle i en takt, som er forankret bredt,” siger hun.

Læs hele interviewet med Ane Halsboe-Jørgensen i Organist.org.

Ane Halsboe-Jørgensen (foto: Jens Honore)

Del: