Kierkegaards bønner omsat til sange

21. juni 2021

Af Georg Klinting

Lisbeth Smedegaard Andersen

Skyggerids – 14 sange og salmer

Eksistensen 2021

70 sider, indbundet

130 kr. på eksistensen.dk

Samlingen Skyggerids – 14 sange og salmer frit efter Søren Kierkegaard med tekster af Lisbeth Smedegaard Andersen byder på fornemt komponistarbejde, men teksterne har et begrænset forum.

Lisbeth Smedegaard Andersen har begået en smuk bog, hvori hun præsenterer fjorten digte med inspiration af Søren Kierkegaard. Hun henviser for hvert enkelt digts vedkommende til bogen Længslen er din gave. Søren Kierkegaards bønner, der udkom 2018 på Kristeligt Dagblads Forlag.

Det er prisværdigt, at Lisbeth Smedegaard Andersen har prøvet at gendigte Kierkegaards bønner for således at sætte fokus på en noget overset side af hans forfatterskab. Men digtenes anvendelighed er begrænset. Kun tre digte kan betegnes som egentlige salmer. Det gælder disse tre titler: Min Gud du tæller tårerne, Min Gud hav tålmodighed med os og Helligånd vi ved du skaber.

Resten vil jeg kalde åndelige sange, for eksempel en titel som Hvorfra min længsel kommer ved jeg godt. Med ”åndelige sange” mener jeg sange, der næppe kan bruges til menighedens fællessang i kirken, men måske nok til solistisk fremførelse på passende tid og sted.

Melodier med balladekarakter

Syv komponister har bidraget: Birgitte Buur, Jesper Gottlieb, Erling Lindgren, Peter Navarro-Alonso, Christian Præstholm, Erik Sommer og Willy Egmose. Musikken er af høj kvalitet, både hvad angår melodierne og deres harmonisering. Melodierne er udskrevet med både klaver/orgelsats og becifringer. Sangene kan givetvis også akkompagneres på guitar, men becifringerne er ganske krævende, svarende til at melodierne gør rundhåndet brug af tonale udsving med deraf følgende krav til deres harmonisering.

Seks af de fjorten sange er noteret i 6/8 og har typisk to harmoniske skift i takten. Også ved de andre taktarter er der færre toner i understemmerne. Satserne får derved en balladekarakter, der klæder teksternes fortællende og/eller meditative præg.

Jeg synes, der er en fornøjelse at studere satserne, ligesom det er en fornøjelse at læse Lisbeth Smedegaard Andersens betragtninger over Søren Kierkegaard og de tekster, hun har ladet sig inspirere af.

En rigtig gavebog!

Lisbeth Smedegaard Andersen

Skyggerids – 14 sange og salmer

Eksistensen 2021

70 sider, indbundet

130 kr. på eksistensen.dk

Del:

SENESTE ANMELDELSER

Del:

SENESTE ANMELDELSER