Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen (red.): "Nærvær og tid", FUV 2021, 224 sider, gratis pdf-download via fkuv.dk

Musik og teologi i arbejdet med demente

27. oktober 2022

To præster har for Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samlet en omfangsrig bog om gudstjenester for mennesker med demens.

Rose Marie Tillisch står bag den ovenfor omtalte rapport fra september 2022 om babysalmesang. Men hun har også beskæftiget sig med, hvordan man kan være kirke med mennesker i den anden ende af livet. Sammen med provst Line Skovgaard Pedersen har hun redigeret Nærvær og tid. Gudstjenester og rum til mennesker med demens og deres pårørende – En idé-, proces- og brugsbog, hvori man som læser finder eksempler på, hvor forskelligt opgaven kan gribes an.

Status er ifølge redaktørerne, at folkekirken ikke i tilstrækkeligt omfang er klædt på til at møde mennesker med demens. Det skal bogen være med til at råde bod på, i øvrigt sammen med den tværfaglige ”gerontologiske efteruddannelse”, som i 2023-24 for anden gang udbydes af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i samarbejde med kirkemusikskolerne (se annonce side 5). Begge dele er resultater af, at FUV i 2019-2021 havde gerontologi, altså viden om alderdom, som satsningsområde.

Nærvær og tid består hovedsagelig af input fra mange forskellige bidragydere, som fortæller om deres erfaringer, og hvad de i deres egen praksis har udviklet, blandt andet i form af liturgier, års(tids)hjul og særlige koncepter såsom babyældresalmesang (Skanderborg) og erindringsdage (Hvidovre). Om sidstnævnte skriver redaktørerne: ”Musikkens forløsende magt sammen med ordenes bårne glæde får et frigjort udtryk i Mette Ladefogeds artikel om Erindringsdage.”

Et af bogens kapitler har overskriften ”Musik og teologi – organist og præst i samspil”. Her beretter henholdsvis musiker og sognepræst fra Karise og organist og præst fra Sankt Jørgens Kirke i Næstved i detaljer om, hvordan de har gjort hos dem.

”Musik og teologi arbejder på smukkeste vis sammen, når organist/kirkemusiker og præst/kirke- og kulturmedarbejder sammen tager fat på at gøre gudstjenester og andagter levende for mennesker med kognitive udfordringer. Tilbage sidder en menighed, der oplever sig set og anerkendt, og kirkens medarbejdere svæver hjem. (…) Samarbejder, der styrkes af at musikken går i dialog med teologien,” opsummerer redaktørerne.

Rose Marie Tillisch og Line Skovgaard Pedersen (red.): "Nærvær og tid", FUV 2021, 224 sider, gratis pdf-download via fkuv.dk

Del: