Nye retningslinjer for folkekirken pr. 7. januar

7. januar 2021

Kirkeministeriet har offentliggjort de ventede retninglinjer for ansvarlig håndtering af COVID19 i folkekirken. Heraf kan fremdrages:

  • Nyt areakrav på 7,5 m2 pr. besøgende i folkekirkens lokaler.
  • Der sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere.

Retningslinjerne kan findes her.

Biskopperne har d. 6. januar offentliggjort en del af de regler, som fremefter vil gælde for folkekirkens gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Det vedrører bl.a., at:

  • Gudstjenester og kirkelige handlinger herunder også begravelser og bisættelser bør højst vare 30 minutter.
  • Det anbefales at undlade fællessang ved kun at lade kirkens kor eller kirkesanger synge for menigheden.
  • Alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede.
  • Der opfordres fortsat kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter bortset fra gudstjenester og kirkelige handlinger aflyses eller udskydes

Biskoppernes samlede meddelelse kan findes på stifternes hjemmesider f.eks. på Viborg Stifts hjemmeside her.

Tags:

Del: