Overenskomsten og tjenestemænd

1. august 2009

De medlemmer af FPO, der er tjenestemænd, bliver også berørt af den nye overenskomst. FPO’s formand, Anders Thorup, skriver her hvordan.

Af Anders Thorup

Med indgåelsen af en overenskomst med Kirkeministeriet er ligeledes OK-08 og lokallønsforhandlingerne for 2008 afsluttede som en del af en samlet løsning for de tjenestemandsansatte PO-organister.

Femdagesuge og otte friweekends
Organisten har (som nu) en fast ugentlig fridag. Derudover har man for hver uge en fridag, der kan placeres på skiftende dage, men to gange i kvartalet skal placeres på sammenhængende lørdag-søndage. På denne måde får man (i gennemsnit) en femdagesuge og otte årlige friweekends. Reglerne er her altså identiske med overenskomsten.

Omklassificeringer
Alle organister i lønramme 12-17 omklassificeres til lønramme 19.

Alle organister i lønramme 14-17-20 omklassificeres til lønramme 20.

I vort oprindelige forhandlingsudspil havde vi krav om forbedringer for både den lønmæssige top og bund af stillingsmassen, men af forskellige grunde blev det, som det ses, ”kun” til forbedringer for bunden. Vi vil gå videre med projektet ved OK11.

Tre-kirke-tillæg
Under det næsten treårige overenskomstforhandlingsforløb, har Kirkeministeriet ikke villet (måttet) indgå aftaler om anvendelse af lokallønsmidler til varige tillæg og omklassificeringer. Nu er tilstanden normaliseret, og alle, der midlertidigt har fået tre-kirke-tillægget tildelt som engangsvederlag, har det herefter som varigt tillæg.

Del: