Må kun præster være whistleblowere i folkekirken?

9. august 2022

Siden slutningen af 2021 har omkring 10 af landets 1632 menighedsråd været forpligtiget til at have en whistleblowerordning. Her skal deres ansatte med anonymiteten i behold kunne henvende sig med mistanke om alvorlige krænkelser og andre lovovertrædelser, hvilket er foranlediget af et nyere EU-direktiv. I sogne med færre end 50 ansatte – inklusive korister og andre i små stillinger – er der dog ikke krav om en sådan ordning.

Webmediet Kirke.dk har talt med Inge Kjær Andersen, formand for personaleudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd, som på den ene side mener, at lovgivningen ikke skal overimplementeres, og på den anden side anerkender et dilemma i, at folkekirkens præster via stifterne har fået en whistleblowerordning, hvorimod stort set alle kirkefunktionærer fortsat er henvist til at klare sig uden.

Kirke.dk har også talt med en række fagforeninger, der samstemmende mener, at også kirkefunktionærerne bør have ”mulighed for at rette henvendelse og indberette til et uafhængigt, upartisk organ omkring kritisable, utilfredsstillende og ulovlige forhold på arbejdspladsen”, som formand for Organistforeningen Ingrid Bartholin Gramstrup udtrykker det.

”Muligvis vil stiftsniveau være at foretrække, da netop afstanden mellem den enkelte arbejdsplads og enheden i denne forbindelse vil kunne gøre det mindre grænseoverskridende for den enkelte medarbejder at ytre sig og tillige skærpe sikkerheden for upartiskhed,” uddyber hun til Kirke.dk.

Et center for krænkelser?
I Kristeligt Dagblad har der hen over sommeren været debat om, hvorvidt der generelt gøres nok i folkekirken for at undgå krænkelser. I en kronik i slutningen af juni foreslog syv præster blandet andet, at der efter norsk forbillede skal oprettes en selvstændig enhed til at tage sig af krænkelser. Her skal også kirkernes brugere kunne henvende sig.

Fra bispekollegiets kontaktperson på området, Peter Birch, lyder det dog, at oprettelsen af et uafhængigt center for krænkelser ikke umiddelbart ligger i kortene:

”Frem for at etablere nye strukturer fokuserer vi lige nu på en bevidstgørelse af, at krænkelser er uacceptable i folkekirken, og at enhver henvendelse bliver taget seriøst,” siger biskoppen til Kristeligt Dagblad.

Se loven om beskyttelse af whistleblowere

Kirke.dk: Fagforeninger efterlyser fælles folkekirkelig whistleblowerordning

Kristeligt Dagblad: Syv præster: Vi kan ikke acceptere en kirke, der ikke gør mere for at forhindre krænkelser

Kristeligt Dagblad: Kritik: “Naivt” og “utidssvarende” at biskop og menighedsråd ikke vil oprette center for krænkelser i folkekirken

Pressemeddelelse fra biskopperne og Landsforeningen af Menighedsråd: Krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable

Del: