Skal vi lave en 50 års-jubilæumsantologi?

1. november 2021

Bestyrelsens udvalg for fejring af næste års jubilæum håber, at mange medlemmer vil bidrage til festlighederne ved at indsende deres bedste kirkemusikalske kompositioner til en ny antologi.

Af Henriette Hoppe

I 2022 er det 50 år siden, der dannedes en selvstændig forening for organister med præliminær orgelprøve, FPO, som senere, i forbindelse med at uddannelsen skiftede betegnelse fra PO til KMOK, skiftede navn til Organistforeningen. Vi vil gerne fejre Organistforeningen på flere måder, blandt andet ved at udgive et jubilæumsskift og gennem en særlig markering under næste års stævne den 29. maj til 1. juni. Et tredje tiltag kunne være at udgive en samling med eksempler på gudstjenesteegnet musik, komponeret af vore medlemmer.

Vi har tidligere bragt korte stykker, ofte forspil, i Organist.org, men her bliver der mulighed for at brede sig en anelse mere. Vi har forestillet os en samling, der dækker så mange aspekter af musikervirket som muligt. Derfor er alle former og genrer velkomne, og har du noget liggende i skuffen, som du mener, dine kolleger kunne få glæde af, det være sig et frit orgelstykke, en omharmonisering, en motet, en kirkekanon eller noget helt femte, så kom ud af busken.

Nogle praktiske kriterier: Ved udvælgelsen vil der blive skelet til både originalitet og anvendelighed. Formatet bliver stående. Af pladshensyn må tekst begrænses, og man bedes selv sørge få tilladelse til brug af materiale, der måtte være ophavsretligt beskyttet.

Send dit/dine forslag til kontakt@organist.org med ”Jubilæumsantologi” anført i emnefeltet, helst inden årets udgang og senest i januar.  Noderne modtages gerne som pdf-filer og om muligt i formatet MusicXML.

Tags:

Del: