Der er intet lovmæssigt påbud om det, men biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen afviser ikke muligheden for, at også kirkefunktionærer senere skal kunne blæse i fløjten, hvis de på arbejdspladsen er vidne til ulovligheder. Foreløbigt er denne mulighed stort set forbeholdt præster.

Folkekirkelig whistleblower-ordning udvides måske til at gælde for alle

9. december 2022

Som præst i folkekirken eller som ansat på en af dens institutioner har man nu fået mulighed for at henvende sig til en uvildig instans, hvis man har kendskab til lyssky aktiviteter eller begrundet mistanke om eksempelvis embedsmisbrug. Forhold, som kalder på en nærmere undersøgelse, men som man vanskeligt ville kunne henvende sig om andre steder.

En sådan whistleblowerordning har – ifølge en lov fra 2021 – i næsten et år været obligatorisk for arbejdspladser med over 50 ansatte. Nu implementeres den så i folkekirken. Det sker i form af en indberetningsplatform, som bestyres af advokatfirmaet Poul Schmidt/Kammeradvokaten.

Dette samarbejde er initieret af biskopperne og indgået af stiftskontorcheferne. Biskopperne har ifølge en artikel i Kristeligt Dagblad bedt stifterne se på mulighederne for, at ordningen også etableres på kirkelige arbejdspladser med under 50 ansatte, sådan at den gælder alle kirkefunktionærerne – og altså ikke kun for rundt regnet hver fjerde folkekirkeansatte som nu.

”[Det er hverken] gratis eller lovpligtigt, så den ekstra ydelse tog vi ikke med i første omgang. Vi har brug for at kigge dybere, før vi beslutter, om det skal være et tilbud til alle arbejdspladser i Folkekirken,” siger biskop Peter Skov-Jakobsen til avisen.

LÆS OGSÅ

Der er intet lovmæssigt påbud om det, men biskop i Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen afviser ikke muligheden for, at også kirkefunktionærer senere skal kunne blæse i fløjten, hvis de på arbejdspladsen er vidne til ulovligheder. Foreløbigt er denne mulighed stort set forbeholdt præster.

Del: