Organistforeningen 50 år

Festskriftets første halvdel består primært af hilsner fra en række af foreningens samarbejdspartnere: DOKS, Dansk Kirkemusiker Forening, Den Danske Præsteforening, biskopperne, kirkemusikskolerne, CO10, Kirkeministeriet, Landsforeningen af Menighedsråd og KORLIV (tidl. FUK). Fra sidstnævnte har hilsenen form af en nyskrevet salme, Dalende lodret. Desuden er der en hilsen fra Organistforeningens mangeårige formand, Egon Mortensen.

Dernæst en artikel om ”organistens uddannelse – i fortid, nutid og fremtid” v. Knud Damgaard Andersen efterfulgt af artikler, hvor hhv. John Poulsen, daværende sekretariatsleder, og Anders Thorup, daværende formand, fortæller om en vigtig overgang i foreningens historie, nemlig da Organistoverenskomsten for første gang skulle forhandles og dernæst implementeres.

Bagerst i skriftet følger en kort artikel om TR-ordningen samt en indsigtsfuld analyse ved nuværende sekretariatsleder Louis Torp af overenskomstens komplekse konsekvenser for samarbejdet i sognene. Endelig er der et appendiks med oversigt over tidligere bestyrelsesmedlemmer mv. samt en historisk opstilling af foreningens medlemsstatisk.

SE OGSÅ


Udgivet i maj 2022. Klik på fuldskærm-ikonet nederst til højre i boksen og læs. Skriftet kan også downloades som pdf ved klik på pilen øverst til venstre i boksen.