I efteråret 2021 er der blandt andet rig lejlighed til at udvikle sine kompetencer inden for korledelse

Her er efterårets kurser for organister

22. juni 2021

Få et overblik over kurser i anden halvdel af 2021, som retter sig mod kirkens musikere. Oversigten er naturligvis ikke udtømmende. Kender du til andre kurser, som burde være med i oversigten, så skriv til blad@organist.org


3. september (start): Børnekor Basis i Dyrup Kirke, Odense, v. Bjørn Krog Thesbjerg og Pavel Refsgaard Jensen. Tilmeldingsfrist den 6. august. Se bornekorakademiet.dk

6. september (start): Børnekor Basis i Fredenskirken, Aarhus, v. Anne Lise Quorning. Tilmeldingsfrist den 6. august. Se bornekorakademiet.dk

Seks fredage (Odense) / mandage (Aarhus) kl. 10-14 i efteråret 2021 og foråret 2022. Kurserne bygger på de velafprøvede pædagogiske principper og metodikker, som Pia Boysen og Margrete Enevold har udviklet og beskrevet i Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 – 5. Der er ingen optagelsesprøve.


6. september (start): Klaverledsagelse i mange stilarter i Lindevang Kirke, Frederiksberg, v/ Mads Granum. Ansøgningsfrist: 9. august 2021. Se kirkemusikskole.dk

Der undervises 6 mandage, første gang 6. september 2021. Hver gang fra kl. 10 til 13. Om forskellige stilistiske tilgange til at akkompagnere på en inspirerende måde til fællessang. Mest på klaver, men også på orgel.


10. september (start): Børnekor Basis på Roskilde Kulturskole, Jyllinge, v/ Susanne Wendt. Tilmeldingsfrist den 6. august. Se bornekorakademiet.dk

Seks fredage kl. 10-14 i efteråret 2021 og foråret 2022. Kurserne bygger på de velafprøvede pædagogiske principper og metodikker, som Pia Boysen og Margrete Enevold har udviklet og beskrevet i Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 – 5. Der er ingen optagelsesprøve.


10. september: Gudstjenesterepertoire for organister på Løgumkloster Kirkemusikskole, v/ Hans Chr. Hein. Ansøgningsfrist: 1. september 2021. Se kirkemusikskole.dk

En inspirationsdag med fokus på lettere værker til anvendelse som præludier og postludier samt under altergangen, i alt ca. 50 kortere orgelstykker (nyt repertoiret i forhold til tidligere repertoirekurser).


10. september: Vækst i koret (FUK-kursus) i Skive Kirkes Sognegård, v/ Mie Korp Sloth, Christine Toft Kristensen og Hanne Korsgaard. Tilmeldingsfrist: 27. august. Se fuk.dk

Om rekruttering og fastholdelse af korsangere – med viden om og konkrete idéer til, hvordan det gode og konstruktive kormiljø kan opbygges med en inkluderende og inviterende

struktur og god forældrekontakt.


17. september: Nyere salmer i dans og bevægelse – kirkeåret rundt på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfrist: 17. august. Se kirkemusikskole.dk

Bevægelse og dans til nogle af de nyere salmer fra salmebogen, salmer fra salmebogstillægget ”100 salmer”, salmer af Janne Mark o.m.a


22.-24. september & 1.-3. november: Babysalmesang – modul 1 på Løgumkloster Kirkemusikskole, v/ Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfrist: 6. september 2021. Se kirkemusikskole.dk

Kurset henvender sig til dig, der skal have dit første hold, lige er begyndt på at have – eller skal overtage fra en anden.


24. september: Det vokale værksted (FUK-kursus) i Frihavnskirkens Menighedshus, København Ø, v/ Sigrid Damsager og Stina Schmidt. Tilmeldingsfrist: 10. september. Se fuk.dk

Kursusdagen sætter fokus på, hvordan korlederen kan arbejde både med sin egen stemme og med korsangernes stemmer i korprøven. Øvelser og sangpædagogiske fifs til stemmetræning, udvikling af korets klang, intonation og flere andre sanglige og musikalske mål. Både begynderkoret og koret med de trænede korsangere.


24. september: Det gode tværfaglige samarbejde i Elev Sognehus, Lystrup, v/ soc/psyk. rådgiver Henrik Andersen og rektor Tine Fenger Thomsen. Se kirkemusikskole.dk

For kirkemusikere, præster, kirke- og kulturmedarbejdere samt menighedsrådsmedlemmer.


27. september (start): Salmer og Musikalsk leg 1 i Himmelev Sognegård, Roskilde, v. Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfrist: 27. august. Se kirkemusikskole.dk

Fire mandag fra den 27. september for organister, præster, kirke-kulturmedarbejdere, kirkesangere, musikpædagoger. Teoretisk baggrund for, samt praktisk vejledning i at tilrettelægge og forestå det musikalske arbejde med aldersgruppen 1-3-årige.


30. september: ORGEL + 1 på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Mads Granum og Martin Klausen. Tilmeldingsfrist: 30. august. Se kirkemusikskole.dk

Mads Granum og Martin Klausen fortæller om og spiller eksempler fra deres mangeårige sammenspil med Mads Granum på orgel og Martin Klausen på trommer.


1. oktober: Kirkemusikerfestival for kirkemusikere i Haderslev og Ribe Stifter, i Billund Kirke og Billund Centret, v/ Ditte Maria Mølgaard, Inge Marstal, Søren Kinch Hansen, Christine Toft Kristensen m.fl. Tilmeldingsfrist: 23. august. Læs mere på grenesogn.dk

En dag med fokus på korsangen og korlederen, bl.a. inspiration til ”icebreakers”, stemmeopvarmning og arbejdet med korklang, ”legende læring” og gode vaner i koret.


1. oktober (start): Den enkle ledsagesats på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Bine Bryndorf. Tilmeldingsfrist: 30. august 2021. Se kirkemusikskole.dk

Domorganist Bine Bryndorf viser eksempler på salmeledsagelse i enkle, alternative satser. Kursus over tre dage: 1. oktober, 29. oktober, 26. november. Alle dage kl. 10-13.


4. oktober: Har gudstjenesten en fremtid? På Vestervig Kirkemusikskole, v/ lektor Jørgen Kjærgaard. Se kirkemusikskole.dk

Præsentation og drøftelse af rapporten fra biskoppernes fagudvalg vedr. gudstjenesten.


8. oktober: Salmeværksted i Aalborg, v/ Christine Toft Kristensen og Mette Gautier. Se kirkemusikskole.dk

Pædagogiske redskaber i arbejdet med salmer i forskellige sammenhænge.


9. oktober: Syng Nyt-salmedag i Hjortshøj sognegård ved Aarhus, med bl.a. Morten Skovsted, Henrik Lundager Jensen, Anders Holm, Henrik Wigh Poulsen, Anne Eyermann og Kirsten Nielsen. Tilmelding fra d. 1. august. Se syngnyt.dk

I løbet af dagen vil der være oplæg om bl.a. Salmernes bog i Det Gamle Testamente, Grundtvig som salmefornyer, arbejdet med den nye Højskolesangbog samt præsentation af nye udgivelser og tiltag.


26. oktober (start): Konservatorieforberedende hørelære på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Lone Bang. Tilmeldingsfrist: 28. september 2021. Se kirkemusikskole.dk

Ti tirsdage fra den 26. oktober for sangere, organister og andre musikere, der vil søge optagelse ved et klassisk musikkonservatorium.


1. november (start): Babysalmesang – modul 2 på Løgumkloster Kirkemusikskole, v/ Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfrist: 3. november 2021. Se kirkemusikskole.dk

Dette kursus henvender sig til dig, der allerede har arbejdet med babysalmesang i et godt stykke tid og nu kan mærke, at du trænger til ny inspiration.


11. november: Fra fællessang til flerstemmig sang på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Erik Sommer. Tilmeldingsfrist: 8. oktober 2021. Se kirkemusikskole.dk

Fokus på det helt enkle korarbejde med sangglade amatører med ingen eller kun lidt erfaring i korsang. Inspiration til repertoire i forskellige genrer og tider, herunder juletiden. Ideer til satsarbejde, opvarmning og arbejde med intonation og akkompagnement.


12.-13. november: Salme og Musikalsk leg 2 i Himmelev Sognegård, Roskilde, v. Anne-Mette Riis. Tilmeldingsfrist: 12. oktober. Se kirkemusikskole.dk

For organister, præster, kirke-kulturmedarbejdere, kirkesangere, musikpædagoger – med teoretisk baggrund for og praktisk vejledning i at tilrettelægge og forestå det musikalske arbejde med aldersgruppen 3-5-årige.


13. november: Musik for det lille orgel i landsbykirken på Konservatoriet i Aarhus v/ Lars Nørremark. Se kirkemusikskole.dk

For organister med og uden uddannelse. Om étmanualsorglets gigantiske historie og den enorme mængde repertoire, der findes for sådan et orgel. Efter en frokostpause er det alle mand på dæk, hvor deltagerne skiftevis spiller under vejledning af Lars Rosenlund Nørremark. Dagen rundes festligt af med en minikoncert med dagens deltagere, hvor familie og venner meget velkomne.


19. november: Pasta, piber og pedaler på Sjællands Kirkemusikskole, v/ Katrine Immerkjær Kristiansen. Tilmeldingsfrist 4. november. Se kirkemusikskole.dk

Inspirations- og repertoire-dag for organister. Præsentation af både værker skrevet for børn og unge og værker skrevet til brug for gudstjeneste for børn og unge. Katrine Immerkjær Kristiansen fremlægger desuden sin nyskrevne bog om orgelpædagogik.


 

I efteråret 2021 er der blandt andet rig lejlighed til at udvikle sine kompetencer inden for korledelse

Del: