Liturgisk Forum er et skridt tættere på at blive virkelighed

28. april 2023

Hvis biskoppernes ønske om et Liturgisk Forum bliver en realitet, vil det have form af et projekt til omkring 18,4 millioner kroner over otte år. Dets medarbejderne vil skulle ansættes på FUV. Til gengæld skal den faglige styregruppes formand være en af de tre kirkemusikskolers rektorer.

Biskopperne besluttede i januar 2022, at de – for at kvalificere og understøtte det liturgiske arbejde i folkekirken – vil arbejde på at etablere et Liturgisk Forum. Idéen var modnet, siden biskopperne tilbage i 2016 igangsatte en offentlig samtale om folkekirkens liturgi.

Nu har biskopperne på deres forårsmøde i sidste uge tilsluttet sig en række forslag fra en bredt sammensat arbejdsgruppe omkring, hvordan et Liturgisk Forum skal etableres, og hvilke opgaver, det skal have. Alt sammen er beskrevet i en offentliggjort rapport.

Heri lyder den korte formålsbeskrivelse, som arbejdsgruppen, er kommet frem til: ”Formålet med Liturgisk Forum er at styrke gudstjenestelivet bredt i folkekirken”. Dette udfoldes blandt andet sådan:

”Ambitionen er, at Liturgisk Forums arbejde skal tjene til at kvalificere og understøtte arbejdet med gudstjenestelivet og styrke samspillet mellem præst, kirkemusiker og menighedsråd og folkekirkens medlemmer på det liturgiske område, samt at arbejdet når bredt ud i folkekirken.”

Arbejdet i Liturgiske Forum skal derfor inddrage og henvende sig til en bred vifte af målgrupper med interesse for liturgi og kirkemusik. Dette skal blandt andet virkeliggøres gennem afholdelse af kurser, temadage og årlige konferencer, dannelse af netværk, udvikling af formater til vidensdeling og inspiration samt og understøttelse af relevante initiativer.

Både højmesse og andre former
Liturgisk Forum skal beskæftige sig med både højmessen og med andre gudstjenesteformer. Når det gælder højmessen, vil det i løbet af de første to år, det vil sige omtrent 2024-2025, være en vigtig opgave at ”udarbejde en bredt tilgængelig Liturgisk Vejledning, som tjener til at kvalificere arbejdet med gudstjenestens form og indhold samt kirkemusikalske udtryk”. På lidt længere sigt skal der efter planen blandt andet også udarbejdes et salmebogstillæg.

I forhold til andre gudstjenesteformer vil det være Liturgisk Forums opgave at arbejde med temaer indenfor ”f.eks. gudstjenesters form og indhold, sprog, musik, rum, krop og gestik, lægmands-medvirken”, og der vil kunne udarbejdes vejledende ordninger, altså ikke at forveksle med autoriserede ritualer.

Rapporten beskriver også, at der i samråd med biskopperne skal findes ”en procedure for, hvordan arbejdet i Liturgisk Forum tilgår biskopperne, og hvordan dialogen om arbejdet og biskoppernes liturgiske tilsyn sikres”.

Kirkemusikere får plads i styregruppen
Fra biskoppernes side har der ind til videre været lagt op til, at Liturgisk Forum vil skulle bestå af en faglig styregruppe og et par daglige medarbejdere, som ansættelsesmæssigt skulle forankres hos enten Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter (FUV) eller kirkemusikskolerne.

I sin rapport foreslår arbejdsudvalget nu en styregruppe på otte personer samt ansættelse af tre medarbejdere i henholdsvis en fuldtids- og to halvtidsstillinger. Blandt de ansatte skal der som minimum være én teolog og én med kirkemusikalsk baggrund.

Ansættelsesstedet bliver ifølge arbejdsgruppens anbefalinger FUV. Her har man umiddelbart den fornødne administrative kapacitet til at rumme et større otteårigt projekt, som der er tale om med Liturgisk Forum. Desuden vil de ansatte bedst på FUV kunne ”indgå i et stærkt fagmiljø på det gudstjenestelige område”. Men samtidig understreges det i rapporten, at en væsentlig opgave i forbindelse med opbygningen af Liturgisk Forum er at ”oparbejde et tæt samarbejde mellem Folkekirkens Kirkemusikskoler og FUV på gudstjenesteområdet”.

En vigtig del af arbejdet i Liturgisk Forums regi vil ske i bredt sammensatte arbejdsgrupper til løsning af konkrete arbejdsopgaver. Disse arbejdsgrupper nedsættes af den faglige styregruppe, som skal have en kirkemusikskolerektor som formand og FUV’s rektor som næstformand. Til de øvrige seks pladser skal én udpeges af Organistforeningen, DOKS og Dansk Kirkemusiker Forening i fællesskab, én udpeges af de gejstliges foreninger i fællesskab, én (lægmand) udpeges af Landsforeningen af Menighedsråd og én (også lægmand) af Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. Endelig skal der indgå en fagspecialist i liturgik (udpeget af FUV) og en fagspecialist i kirkemusik (udpeget af kirkemusiskskolerne).

Afhænger af bevilling
Biskop Henrik Stubkjær har over for Kirke.dk forklaret, hvordan økonomien for projektet skal hænge sammen:

“Der skal ansøges omkring 2,3 millioner kroner årligt fra folkekirkens fællesfond. Der skal laves en ansøgning til budgetfølgegruppen. Vi håber meget på, at dette vil blive imødekommet, for vi har arbejdet på dette i mange år,” siger han til netmediet.

De i alt mere end 18 mio. kr. vil gå til medarbejdernes løn, kurser og administration. Men hvorvidt Liturgisk Forum bliver til virkelighed, ved vi altså først, når budgetfølgegruppen til september har behandlet biskoppernes ansøgning.

SE OGSÅ

Tags:

Del: