52-årige Martin Gade er pr. 1. januar 2024 ansat som rektor for Vestervig Kirkemusikskole (foto fra aalborgstift.dk, fotograf: Ole Mortensen)

Martin Gade er ny rektor i Vestervig

9. januar 2024

Vestervig Kirkemusikskole har ansat en rektor med omfattende kendskab til kirkemusikalsk uddannelse, idet han blandt andet er formand for Kirkemusikalsk kompetencecenter.

For første gang ansætter en dansk kirkemusikskole en rektor, som ikke selv er uddannet organist. Det sker, efter at Vestervig Kirkemusikskole i 2023 ansatte en rektor, som ingen nævneværdig ledelseserfaring havde, og som efter få uger i jobbet valgte at stoppe igen med henvisning til et ønske om i stedet at fortsætte sit virke som organist og underviser.

Martin Gade har som ny rektor masser af ledelseserfaring inden for musikuddannelse, nemlig som mangeårig leder af Holstebro Musikskole og MGK MidtVest samt efterfølgende fra januar 2016 som vicerektor for Syddansk Musikkonservatorium, hvor han var leder af studieadministrationen samt daglig ledelsesrepræsentant i konservatoriets Esbjerg-afdeling. Oprindelig er Martin Gade uddannet almen musiklærer (Nordjysk Musikkonservatorium 1996) samt rytmisk musiker med saxofon og arrangement/komposition (Musikkonservatoriet i Kristiansand 1997), og han har siden taget en række ledelsesuddannelser. Desuden er han formand for Kirkemusikalsk kompetencecenter, et netværk under Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Kirkemusikskolerne som kraftfuld ressource
I en nyhed fra Aalborg Stift siger formanden for Vestervig Kirkemusikskoles bestyrelse, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen:

”Vi har brug for et skarpt og strategisk blik på, hvordan vi udbreder kendskabet til kirkemusikuddannelserne og skaber større søgning, så vi både uddanner nok kirkemusikere i fremtiden og fastholder et højt fagligt niveau. Martin Gade er optaget af god og synlig ledelse og har nogle spændende idéer om mere samarbejde med lokalmiljøet og andre med institutioner, som kan være med til at skabe ny energi og virketrang.”

Af nyheden fra stiftet fremgår det også, at Martin Gade med stillingsskiftet ”vender hjem”, eftersom han er bosat på Thyholm umiddelbart syd for Thy, hvor Vestervig som bekendt ligger. Om sin ansættelse udtaler Martin Gade blandt andet:

”Musik og sang er (…) bærende elementer i gudstjenesten, hvor organisten bidrager med musikkens fællesskabende kræfter til et levende kirkeliv, hvor vi alle gennem sangen er aktive deltagere. Jeg ser frem til at bringe mine tidligere erfaringer (…) i spil og på den måde bidrage til kirkemusikskolernes udvikling som kraftfuld ressource for sangen og kirkemusikken i hele landet.”

Budskab om et inspirerende studiemiljø
Nyheden om ansættelsen kom ud kort før jul, og Martin Gade er allerede begyndt i stillingen. Senest har han skrevet en hilsen på kirkemusikskolens hjemmeside, hvor han fortæller om sin modtagelse i Vestervig samt nogle af hans foreløbige tanker.

”Kerneopgaven for Vestervig Kirkemusikskole er at sikre uddannelse af nye, kvalificerede musikere til folkekirken, og der er hårdt brug for alle gode kræfter! Den vigtige opgave begynder med udbredelsen af budskabet om skolens dedikerede og inspirerende studiemiljø og det spændende og meningsfulde arbejde, der venter som uddannet organist, kirkesanger eller korleder. Meningsfuldt, fordi vi gennem musikken kan udtrykke mening hinsides sproget og derved forløse de store følelser i fællesskab,” skriver Martin Gade blandt andet.

LÆS MERE

52-årige Martin Gade er pr. 1. januar 2024 ansat som rektor for Vestervig Kirkemusikskole (foto fra aalborgstift.dk, fotograf: Ole Mortensen)

Del: