Ny formand for Organistforeningen

14. juni 2018

Bestyrelsen har på sit juni-møde 2018 konstitueret sig på ny. Bestyrelsen valgte Ingrid Bartholin Gramstrup som formand, og Henriette Hoppe blev valgt til næstformand. Kenn Terkelsen fortsætter sit hverv som kasserer.

Ingrid Bartholin bor i Aarhus og er organist ved Ry Kirke i Skanderborg Provsti. Hun er langt fra ukendt med bestyrelsesarbejdet i Organistforeningen til trods for, at hun ”kun” har siddet i bestyrelsen siden 2016. Ingrid har tidligere i en årrække fungeret som FPO-redaktør af Organistbladet, som DOKS og det daværende FPO udgav i fællesskab, så hun har også dengang fulgt bestyrelsesarbejdet tæt. Desuden har hun de seneste to år arbejdet med kerneområder såsom uddannelsespolitik, deltaget i OK18-forhandlingerne og tilrettelæggelsen af tilrettelæggelsen af det årlige stævne. Derudover har hun siden 2016 også være tillidsrepræsentant i Aarhus Stift.

Det nye formandskab og bestyrelsen tæller både nye og garvede kræfter, og er på den baggrund fortsat rustet til at varetage Organistforeningens og medlemmernes interesser.

Se bestyrelsens konstituering her

Del: