Ny seniorbonus indføres i 2022

1. januar 2022

Hvis du er født i 1960 eller tidligere har du fra april nogle forbedrede privilegier som fastansat i folkekirken. Du skal inden oktober tage stilling til, hvordan du vil bruge dem.

Af Louis Torp, sekretariatsleder

Som en væsentlig og glædelig del af overenskomstresultatet OK21 opnåede parterne enighed om en ny seniorordning, der skal bidrage til at fastholde seniorer, nemlig seniorbonus. Det medfører, at tjenestemands- og overenskomstansatte organister fra og med det kalenderår, hvori de fylder 62 år, har ret til en årlig seniorbonus på 0,8% af den sædvanlige årsløn.

Seniorbonus er en fleksibel ordning, der giver mulighed for at imødekomme individuelle behov. De ansatte får derfor ret til at konvertere deres seniorbonus til frihed og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Seniorbonussen kan konverteres til 2 seniordage om året eller til et ekstraordinært pensionsbidrag svarende til 0,8% af den sædvanlige årsløn. Ordningen træder i kraft den 1. april 2022.

Hvis man ønsker at konvertere sin seniorbonus til betalte fridage eller til et ekstraordinært pensionsbidrag, skal man være opmærksom på, at man senest d. 1. oktober skal give sin kontaktperson eller daglige leder besked herom.

Seniorordning i praksis
Seniorbonus udbetales en gang årligt. Udbetalingen sker med den første lønudbetaling efter kalenderårets udløb. Der vil således blive tale om, at seniorbonus for året 2022 udbetales i starten af 2023.

Hvis organisten tiltræder i løbet af kalenderåret, har vedkommende ret til en forholdsmæssig andel af seniorbonus. På samme vis gælder det, at en organist der fratræder i løbet af året og før bonussen kommer til udbetaling, ydes en forholdsmæssig andel af bonussen.

Eksisterende ordninger består
Seniorbonus er en ordning for sig og aftalt ved OK21. De hidtidige muligheder for at indgå senioraftaler består og skal håndteres i henhold til senioraftalen i staten fra 2011.

Som en af mulighederne, jf. senioraftalen fra 2011, kan man indgå aftale om et antal årlige seniordage til organisten. En sådan aftale forudsætter, at organisten er fyldt 62 år. Kontakt eventuelt sekretariatet for at høre mere herom.

Se også her

Del: