Nyt digitalt tidsskrift om sang

24. juni 2021

Tre forskere har i samarbejde med Videncenter for Sang stiftet Tidsskriftet SANG. Det nye tidsskrift er gratis tilgængeligt via dets hjemmeside og ”bringer artikler, essays, anmeldelser, interviews mm. om sang i alle afskygninger, fra fællessang til solosang og fra rap til salmer, set fra enhver tænkelig faglig vinkel– musikalsk, litterær, sociologisk, etnologisk, religionsvidenskabelig, medicinsk etc.”

Redaktionen består af initiativtagerne selv: Uffe Holmsgaard Eriksen, Lea Wierød Borčak og Fedja Wierød Borčak. De to førstnævnte vil af nogle allerede være kendt for deres interesse for salmer, idet de begge har siddet i redaktionen for tidsskriftet Hymnologi.

I det allerførste nummer af tidsskriftet, som udkom sidste år, finder man artikler om blandt andet Midsommervisen, om ”fællessangstypologi”, om ”samtidssang” og om ”salmer som sanglige udtryk”. Sidstnævnte er skrevet af ph.d. i musikvidenskab Bjarke Moe, som fordyber sig i den gensidige afhængighed, som opstår mellem ord og toner i salmesangen.

Find tidsskriftet på www.tidsskriftetsang.dk

Del: