Ønsker forsøg med ny arbejdsmiljøorganisation

27. januar 2014

En organisering af arbejdsmiljøarbejdet på tværs af sognegrænser kan støde på både økonomiske og juridiske knaster.

Af Filip Graugaard Esmarch

Folkekirkens arbejdsmiljøråd er enige om at afdække mulighederne for at gennemføre et omfattende forsøg, hvor små og mellemstore sogne etablerer en fælles arbejdsmiljøorganisation (AMO). Det er som udgangspunkt kun arbejdspladser med mindst ti ansatte, der skal have en AMO.

”For det første falder de mindre sogne i et lovgivningsmæssigt hul, som betyder, at medarbejderne ikke har nogen arbejdsmiljørepræsentant. For det andet kan vi se, at der kommer mange påbud fra Arbejdstilsynet, især fordi man mange steder ikke har udfyldt den lovpligtige arbejdspladsvurdering korrekt – eller helt har forsømt at udarbejde den,” forklarer folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild.

Arbejdsmiljørådet vil derfor søge midler til et projekt, hvor tre forskellige provstier etablerer AMO’er på tværs af sognegrænser. Ud over at der skal bruges en del penge til medarbejderes og kontaktpersoners uddannelse, rummer forsøget dog også et juridisk problem:

”Vi må have en dialog med arbejdstilsynet om at få nogle regler, som matcher situationen i folkekirken. Det at lave en AMO, som dækker flere arbejdsgivere, er et brud på grundprincipperne i den gældende lovgivning,” erkender Hans Hjerrild.

Han håber dog, at projektet vil kunne gennemføres, og at det rundt omkring vil vise sig at kunne styrke kompetencerne inden for arbejdsmiljøarbejdet.

Del: