Opdateret vejledning om sexchikane

10. august 2021

Uønsket seksuel opmærksomhed på den kirkelige arbejdsplads skal håndteres med professionel nysgerrighed.

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd (FAMR) har revideret sin vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på folkekirkelige arbejdspladser. Dette sker som et af flere tiltag i forlængelse af de seneste års skærpede opmærksomhed på, at sexistisk adfærd også finder sted i folkekirken.

Der er her tale om en grundig gennemskrivning af rådets første udgave af vejledningen fra marts 2019. Den rummer ikke mindst sproglige forbedringer, men der er også enkelte nye afsnit, som blandt andet betoner, at der på den enkelte arbejdsplads skal udformes konkrete retningslinjer, der ”skal følges, tages op jævnligt og eventuelt revideres, og nye medarbejdere skal sikres instruktion i dem”.

I tråd med Arbejdstilsynets definition på krænkende handlinger er det den krænkedes subjektive oplevelse af situationen, som er afgørende for, om en bestemt handling er en krænkelse. Samtidig slår FAMR’s opdaterede vejledning fast, at der i håndteringen af hændelserne ”skal være en balancering af og hensyntagen til begge parters retssikkerhed”.

Bliv klogere på forløbet
Den mest omfattende tilføjelse i den nye udgave handler om, hvordan det giver mening, at man også som kollega har følehornene ude på sin arbejdsplads:

”Hvis du som kollega, leder eller menighedsrådsmedlem får en henvendelse om seksuel chikane, skal den tages alvorligt. Sørg for at støtte op om og give omsorg til personen og udvis en professionel nysgerrighed og bliv klogere på handlingsforløbet. Den viden kan senere bruges i forbindelse med håndtering af den konkrete sag.

Begrebet professionel nysgerrighed betyder, at man sætter sin egen opfattelse i bero og spørger åbent ind til personens oplevelse af forløbet eller den pågældende situation. For den krænkede kan det have betydning at få lov at fortælle om sin oplevelse uden at skulle forsvare sig. På den måde kan man medvirke til at hjælpe den krænkende videre og indhente viden til det videre arbejde,” hedder det.

FAMR’s plan er, at vejledningen her i efteråret 2021 skal følges op af yderligere to handlingsorienterede vejledninger om håndtering af seksuel chikane: en guide til den lokale dialog på arbejdspladsen og en procesvejledning til, hvor man henvender sig, hvis man udsættes for seksuel chikane.

Se ”Vejledning om håndtering af seksuel chikane”, juli 2021

Del: